• Sabrie Ayoub återser nu sitt forna hemland. Foto: Tommy Pettersson
  • Här låg Svenska ambassaden i Damaskus  tidigare. Foto: Tommy Pettersson

Linköpingsbo besöker Syrien

En grupp om tre personer från Linköping åker nu till Syrien för att påverka dess regering i flera viktiga frågor men gruppen, som kommer från ett 30-tal olika länder, vill även hjälpa till med återuppbyggandet av sitt forna hemland.

Sabrei Ayoub kom till Sverige från Syrien på 1970-talet då det politiska klimatet och ytterligare faktorer gjorde att han inte kunde vara kvar i sitt gamla hemland. Där verkade han som yrkeslärare men här i Sverige har han verkat som företagare i många år. Han är även mycket engagerad i Svensk-Syriska vänskapsföreningen. Från början är han bondson från den norra delen av Syrien.

Miljoner på flykt

– Det finns runt 15 000 000 miljoner människor som lever utanför Syrien, och många av dem är på flykt från det krig som råder i landet sedan 2012. Här i Sverige är vi flera hundratusen som på ett eller annat sätt flytt från Syrien, menar Sabrei Ayoub när vi satt oss för att prata om just Syrien och vad han förväntar sig av sitt och gruppens besök i hans gamla hemland. Gruppen, som består av ett 30-tal personer från flera länder i Europa, USA och Australien, och samtliga har sina rötter i Syrien.

– Vi har ett flertal saker på agendan men förts och främst vill vi att den nya samlingsregeringen tillsätter en minister som är dedikerad till oss och som hjälper till och föra fram våra frågor. Vi vill att man underlättar för dem som vill återvända hem, till exempel, eller för våra släktingar att besöka oss eller tvärtom. Byråkratin är mycket omfattande ska du veta, säger Sabrie Ayoub men eftertryck i rösten. Han menar även att många i gruppen vill hjälpa till att återuppbygga landet till vad det en gång var. Syrien är även ett väldigt bra turistmål och turismen är något som verkligen skulle kunna få landet på fötter igen.

Fredssamtal

– Vi vill även att man lyssnar till vad vi har att säga i de kommande fredsamtalen som ska hållas snart, menar Sabrie Ayoub som sätter stort hopp till dessa. Han spår även att kriget snart ska vara över och allt bli som förut.

– Syrien var ett mycket bra land med stabil ekonomi där både läkarvård och skola var gratis för alla. Olika religioner kunde samsas sida vid sida och det rådde lugn i landet, avslutar Sabrie Ayoub som inom någon vecka får återse sitt forna hemland.