Linköpingsborna håller sig friska

Sett till hela Sverige steg sjukpenningtalet med 1 dag under 2014 till 9,4 dagar. Därmed har nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade ökat med 0,5 individer under samma period och ligger nu på 4,1 dagar. I Linköping ser siffrorna något bättre ut.

En person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan ta ut sjukpenning från dag 15. De 14 första dagarna består av en karensdag och en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. Står man utan arbete eller är föräldraledig kan Försäkringskassan betala ut sjukpenningen tidigare.

Ovanligt lågt

– Sjukpenningtalet ökade i en något snabbare takt under 2014 jämfört med 2013. Samtidigt minskar antalet personer som har sjukersättning, vilket gör att ohälsotalet fortfarande ligger historiskt lågt, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet för 2014 i Sverige blev alltså 9,4 dagar, jämför med 8,4 dagar 2013 och 7,7 dagar 2012. Skillnaderna mellan könen kvarstår, kvinnors sjukpenningtal är på 12,2 dagar jämfört med män som har 6,7 dagar.

I Linköping blev sjukpenningtalet 8,7 för kvinnor, 4,6 för män och 6,6 för samtliga, vilket pekar på att Linköpingsborna hållit sig något friskare än riksgenomsnittet.

Julia Kimell

julia.kimell@linkopingsposten.se