• Lars Vikinge, Julie Tran, Josefin Lundh på Crossroads och FRedrick Federley utanför Johanneskyrkan. Foto: Tommy Pettersson
  • Federley fårta emot ett brev från Julie Tran och Lars Vikinge. Foto: Tommy Pettersson

Linköpingscentern lämnade brev till Federley

Ledande centerpolitiker i Linköping lämnade över att brev till riksdagsledamoten och toppnamnet Fredrick Federlay med krav på att EU måste ta hand om tiggarproblemet. Federley menade att han inte kunde sagt det bättre själv.

Fredrick Federley , ledamot av försvarsutskottet och toppnamn i EU-valet besökte Linköping och gjorde då ett stopp på Universitet men även på Stadsmissionens mötesplats för EU-migranter Crossroads i Johanneskyrkan på Linnégatan. Där pratade man kring de tiggare som inte bara dykt upp i Linköping det senaste året utan de finns i många av både länets och landets kommuner.

Centern tidigt ute

– Fredrick tog upp detta problem tidigt i sociala medier, berättar Lars Vikinge, ordförande i Kultur och Fritidsnämnden och nämnde Fredrik tar till orda med att säga att det handlar om att EU måste få de länder som tiggarna kommer ifrån att ta sitt ansvar. I första hand handlar det om Rumänien och Bulgarien och de romer som kommer därifrån.

Två ledande centerpolitiker i Linköping, av Lars Vikinge och Julie Tran som sitter i omsorgsnämnden lämnade över ett brev till Fredrick Federley för vidare transport till partistyrelsen. Innehållet i brev rör frågan kring hur EU hanterar problemet med tiggarna.

– Detta kan jag skriva under på utan tvekan, säger Federlay och undrar lite skämtsamt om de har skrivit av det tal han höll på Universitet. Han menar vidare att innehåller är inget de kommer att kunna strida om utan detta kan säkerligen hela centern ställa sig bakom.

– Vi har gått en lång väg i den här frågan, menar Lars Vikinge och fortsätter.

Vilsna i frågan

– Linköpingscentern var nog lite vilse i frågan men efter att ha bjudit i företrädare för, bland annat, Stadsmissionen och polisen så kände vi att vi landade i frågan och att det handlar om ren anständighet och att vara medmänniska.

– Nu lämnar vi ifrån oss det här brevet från oss i Linköping och så får vi se hur partistyrelsen tar emot det. Vi här i Linköping kan inte lösa det här och det kommunen gör är enbart en kortsiktig lösning som i och för sig är väldigt bra men inget som hjälper långsiktigt, menar Julie Tran till avslutning.