• Anders Lundmark kopplar av en stund hemma på gården i Linköping blott ett stenkast från Runway Safes huvudkontor. Foto: Tommy Pettersson

Linköpingsföretag bygger landningsbanor i USA och Europa

Företaget Runway Safe har ort och säte i flyghuvudstaden Linköping och det verkar som om det ursprunget underlättar för bolaget att växa ute bland världen flygplatser.

Världens största säkerhetsbädd för landningsbanor byggs just nu av svenska Runway Safe på Zürich International Airport i Schweiz och det systemet är det största i sitt slag och har utvecklats under överseende av amerikanska myndigheten FAA, Federal Aviation Administration.

Ordervärde 70 miljoner

Runway Safe bygger nu en EMAS-anläggning, Engineered Material Arresting System, tillsammans med KIBAG AG, en av de stora aktörerna inom den Schweiziska byggbranschen. Affären har ett värde på över 70 miljoner kronor och den 10 000 kvadratmeter stora installationen beräknas vara klar i slutet av juni 2016.

– Många har visat stort intresse för installationen i Zürich. Vid installationen hade vi delegater från nio nationer som deltog i seminarier kring produkten och gjorde studiebesök på Zürichs flygplats för att se den pågående installationen där, säger Anders Lundmark, vd på Runway Safe vidare.

– Vi jobbar med KIBAG som är en Schweizisk grupp inom byggnadsmaterial och konstruktion i gruppen ingår 13 grus- och 22 betongstationer, 17 byggföretag samt återvinnings- och avfallshanteringsföretag.

Cykla på en sandstrand

Drygt sex år av forskning och utveckling ligger bakom green-EMAS och lösningar har tagits fram under överseende av amerikanska FAA. Konstruktionen är en, av endast två, godkända EMAS-lösningar. Efter bygget i Schweiz kommer sammanlagt fyra banor på Chicago Midway International och en bana på Zürich Airport ha förstärkt säkerheten ytterligare genom att ha anlagt Runway Safersquo;s green-EMAS.

Ett kontrollerat stopp på landningsbanan kan åstadkommas med hjälp av en säkerhetsbädd, EMAS. Runway Safes greenEMAS är världens första säkerhetsbädd för flygplatser som bygger på återvunnet material. Den nya beläggningen placeras vid landningsbanans slut och ett passerande flygplan sjunker genom ytbeläggningen och stoppas mjukt upp av bäddens högfriktions innehåll som består av skumglas, ett material som består av bearbetat återvunnet glas.

– En EMAS kan stoppa ett flygplan med en hastighet på över 120 kilometer i timmen på mindre än hundra meter, utan att allvarligt skada passagerare eller flygplan. Effekten kan liknas vid att cykla på en sandstrand.

Runway Safe genomför just nu en nyemission där man lockar med att vara med på en resa som både kan rädda liv, skydda egendom och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.