Linköpingsföretag skriver avtal med Holland

 Sectra skriver ett tioårigt avtal med två holländska sjukhus  och gäller radiologiska IT-lösningar inom sjukvården.

Det är en nöjd Marie Ekström, vice vd och chef för Sectras affärslinje Radiology IT, som kommenterar affären med följande ord.

– Självklart är jag jätteglad för det här avtalet men så har vi också jobbat hårt mot Holland de senaste åren. Deras sjukvård och vår är ganska lika och därav så är det ganska lätt att överföra det vi gör till holländska förhållande. Vi är numera ett av de största företagen inom vår bransch i Holland. Liksom de sjukhus som skrivit avtal med oss, Albert Schweitzer och Catharina Hospital, väljer många av våra kunder att utöka användningen av Sectras IT-system att även hantera patientinformation (RIS), säger Marie Ekström.

Röntgenundersökning

De flesta patienter genomgår en röntgenundersökning som ett led i diagnos och behandling av sin sjukdom eller skada. Med Sectras IT-system kan röntgenavdelningen hantera och kommunicera bilder och information snabbt och effektivt med personal på andra vårdenheter, vilket har stor betydelse för kvaliteten på den vård som ges till patienterna. I beställningarna ingår uppgradering av sjukhusens befintliga system för hantering av digitala röntgenbilder (PACS) och service och support. Sjukhusen kommer även att implementera.

– Sectra knoppades ju av från universitet för trettio år sedan och fortfarande är flera av grundarna aktiva i företaget. Det är både ovanligt och roligt för oss som jobbar på Sectra, avslutar Marie Ekström.

Avknoppat från LiU

Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Jerry Prütz

jerry.prutz@linkopingsposten.se