Linköpingsforskare belönas

En forskare vid Linköpings universitet tilldelas ett forskningsanslag på 6,8 miljoner när Svenska sällskapet för medicinsk forskning delar ut forskningsanslag. Sara Liin forskar vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin inom fältet ärftliga rytmrubbningar i hjärtat och tittar på hur man kan utveckla nya läkemedelsstrategier för att kunna behandla tillstånden.

Beräkningar

Anslaget kommer att riktas mot hennes arbete med att kombinera laborativt arbete med datorberäkningar för att se och förstå hur ärftliga förändringar orsakar rytmrubbningarna.