• Med i mission. Stefan Blomberg. Foto: Rickard Knutsson

Linköpingsposten möter – Stefan Blomberg

Stefan Blomberg, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, medverkar som expert i andra säsongen av "Morgans mission" i SVT. Programserien handlar denna gång om mobbning i arbetslivet.

Nyss började den andra säsongen av tv-serien "Morgans mission" sändas i SVT. Den första säsongen handlade om mobbning i skolan. Denna gång är arbetslivet i fokus. Serien omfattar fem program som följer olika arbetsplatser och Stefan Blomberg är med som expertstöd och bollplank till tv-teamet och programledaren Morgan Alling.

Lärorik medverkan

– Att medverka i serien har varit jättespännande och lärorikt men också ansträngande, säger Stefan Blomberg i ett pressmeddelande. Kombinationen att gå in och intervenera på en arbetsplats och samtidigt göra ett tv-program är en balansgång. Hur vi agerar påverkar ju i hög grad hur arbetsplatsen kommer att ha det efteråt. Jag har stor respekt för tv-teamets sätt att arbeta med dessa svåra avvägningar.

Skrev bok

Stefan Blomberg är till vardags psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, en enhet med verksamhet i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Där utreder han orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa med speciellt fokus på hur organisatorisk och social arbetsmiljö kan orsaka besvär och skador.

– Att jag blev tillfråga beror nog på att skrivit en bok i ämnet som heter just "Mobbing i arbetslivet" som blivit väldigt uppskattad, berättar Stefan Blomberg och fortsätter med att berätta om att han efter nogsamt övervägande och efter samtal med sin chef, beslöt sig för att tacka ja till att medverka i "Morgans mission".

Riskfaktor

– Svagt eller frånvarande ledarskap är en stor riskfaktorer när det gäller mobbning på jobbet. En annan är otydliga roller, säger Stefan Blomberg. Han hoppas att programserien ska bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om att mobbing på jobbet förekommer och vad man kan göra åt det.

– Det är viktigt att förebygga och att ta tag i problemen innan det gått för långt. Annars riskerar man att hamna i processer som kan vara ganska svårstoppade.