• Lena Wiklund och Sofia Hedin inser hur värdefullt det är att låta barnen vara en integrerad del av samhället - på riktigt. Foto: Julia Kimell
  • Förskolan Kakburkens Ingrid, Stein, Maryam och Erina ställer ut sina verk på museet. Foto: Julia Kimell
  • Steins verk syns både på bild och film. Han passade även på att fotografera pressvisningens besökare. Foto: Julia Kimell

Livet från barnens synvinkel

- ett steg längre mot ett demokratiskt samhälle

Barn i åldrarna ett till fem från förskolan Kakburken i Ryd har under två års tid fått dokumentera och utforska sin omvärld genom kamerans lins. Kamerorna som är både stöt- och vattentåliga har hos dem varit ett lika naturligt inslag och lika tillgängliga som traditionella leksaker. Nu visas utställningen på Östergötlands museum.

– Barnen använder kameran som ett pedagogiskt verktyg i enlighet med Reggio Emilia-pedagogiken, varigenom resultatet blir minst lika nytt och spännande för de vuxna som för barnen, säger Lena Wiklund, konstkonsulent vid Östergötlands museum.

Förskolan Kakburken är först i landet med att i sin undervisning använda kameran på det här sättet. Man har fått stöd från Svenska filminstitutet i samarbete med Akademin Valand, filmhögskolan i Göteborg.

Främjar nytänkande

Sofia Hedin är pedagogista för förskolorna i Ryd. Hon tror att alla kan lära sig mycket genom att se världen ur barnens perspektiv.

– Barn besitter en enorm kompetens och tänker fritt. De läser in situationer med hela kroppen. Det är mycket intressant att se vad de tycker är vackert och fascinerande. När de får se bilderna från en projektor på en vägg kan de välja att vara åskådare eller deltagare. Ett barn som fick en rosa vaxduk avbildad på sin mage trodde att hon hade fått ”pricksjukan” och började leka sjukhus!

– Barnen får helt enkelt sätta spår, ta plats och vara en del av samhället på riktigt, och inte bara ha framtiden för sig. De är en resurs, säger hon.

Tack vare att kamerorna är vattentåliga har barnen kunnat utforska hur världen ser ut under ytan.  Några blåste med sugrör under vattnet och tog kort på bubblorna, en annan experimenterade både med närbild och vidvinkel, och en av 1,5-åringarna byggde på egen hand upp ett stilleben och fotograferade det.

– Vi ska gå vidare med det här och fundera på hur ljud kan bli betydelseskapande. Detta projekt har egentligen inget slut på det viset, säger Sofia, som har åkt till bland annat Sigtuna och hållit föreläsningar om denna pedagogik.

– Det här ger barnen djupare kunskaper än det vanliga linjära lärandet ger.

Utställningen innehåller både film och stillbilder. Inom kort kommer fler städer att få ta del av barnens kreativa skapande.