• Museipedagog Elin Kusmin och Michelle Lundman Gudomlund från tjejgruppen Amiga har varit med och producerat utställningen IRL - It´s real life. Foto: Fanny Miles

Livet på internet

”Internet är en fluga” lyder en rubrik i en svensk dagstidning från 1996. Rubriken kom av ett uttalande som dåvarande kommunikationsminister Ines Uusman gjorde samma år. I dag är flugan i fullt utvecklat flygformat. Internet har blivit en självklar del av vår vardag, inte allra minst för den nya generationen ungdomar.

På Östergötlands museum sätter tjejgruppen Amiga upp utställningen Internet IRL – It´s real life.

– Den här utställningen är gjord utifrån ungas perspektiv och röster. Det finns inga fakta och inga pekpinnar, utan det handlar om deras bild av internet, berättar Elin Kusmin, museipedagog på Datamuseet.

Karaktärer på internet


För att få tillgång till utställningen måste besökaren ta sig igenom en portal som hälsar välkommen till internet. På andra sidan möts man av tematräd med utgångspunkt i bland annat sex, identitet och nätaktivism. Utdrag från bloggar, kommentarsfält och forum visas upp samt det märkliga fenomenet och övertrampet dickpick där män i chattforum helt apropå skickar en bild på sina privata delar. Ingen vet riktigt varför detta sker men det är tydligen vanligt förekommande, berättar utställarna. Även så kallade fandom lyfts upp - en hängiven skara fans som träffas på olika forum för att prata om det de brinner för. Ja, här finns allt att hämta och mycket att lära sig om.

Positiva internet

Isa Stålhandske, Michelle Lundman Gudomlund och Jasmine Afram menar att det här är deras sätt att visa upp en positiv del av internet.

– Internet är individuellt. Man får möjligheten att bygga sin egen värld, tillgång till snabbare kontaktvägar och möjligheten att träffa likasinnade, menar Michelle Lundman Gudomlund. Tillsammans med sina kamrater i tekniknätverket Amiga har utställningen tagit sin form under tre års tid.

Tips för vuxna

Genom Amiga kan bland annat föräldrar få tips om hur de ska bemöta sina barn som är ute på nätet.

– Jag tycker nog att man ska låta tonåringar vara. Det är bättre att fråga dem vilka sidor de besöker och vad de får ut av det än att begränsa dem. Självklart är det viktigt att ha uppsikt men också tillit. Min generation har vuxit upp med internet och har ett annat förhållningssätt till det än vad många vuxna har, säger Michelle Lundman Gudomlund. Elin Kusman håller med och tillägger:

–Det finns en medvetenhet i den allmänna debatten i dag om hur ungdomar ska bete sig på nätet, säger hon. Och frågan är om det bara är ungdomar man ska oroa sig för. Deras erfarenhet har snarare gjort dem streetsmarta på nätet. I stället bör man kanske vända blicken åt den äldre generationen som i bland inte har några gränser vad gäller delgivning på internet av det privata livet.

–Jag upplever att många vuxna inte har något filter gällande vad man bör eller inte bör lägga ut på nätet, säger Michelle Lundman Gudomlund.

Riktig värld också

Fokus i utställningen ligger på de positiva delarna med internet genom dess informationsflöde, tillgänglighet och sociala medier. Och det märks att ungdomarna vet en hel del om världen där innanför skärmen. Kanske rentav mer än vad en vuxen gör.

– Internet är ju en del av världen, den riktiga världen också, säger Michelle Lundman Gudomlund. Utställningen öppnade i söndags och håller till i Lilla Galleriet på Östergötlands museum till och med februari 2016.