Lokal byggherre i statlig utredning

En byggherre från Linköping är inbjuden att deltaga som expert i en ny statlig byggutredning. Michael Cocozza från Botrygg AB har i dagarna fått kallelse till ett antal sammanträden av regeringskansliet för att bidra med sin erfarenhet i en statlig utredning vid namn; Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande.
Tillsammans med folk från byggbranschen ska Cocozza deltaga
och komma med synpunkter från verkligheten. Byggherren Cocozza har
specialkompetens när gäller inköp av  byggmateriel där hans företag
Botrygg har lång erfarenhet av att  blottlägga pris och maktstrukturer
inom olika materielgrupper samt  inom byggsektorns delbranscher.

Konkurrens och byggande

Experter och sakkunniga kommer nu initialt att träda in i
konkurrensutredningen som varit i gång i några månader och regeringskansliets
ansvariga planerar att ha ett första expertgruppsmöte i början av februari.
Tanken är att man ska hinna med fem expertgruppsmöten innan sommaren.

– Det är hedrande att få detta uppdrag, ska bli spännande att
delge utredningen mina erfarenheter  från 30-års verksamhet inom
byggbranschen i olika kommuner, säger Botryggs grundare och numera ordförande
Michael Cocozza i en spontan kommentar.

– En fråga jag kommer att ta upp är behovet av transparens
och konkurrens  inom lokal offentlig upphandling av byggtjänster, 
konkurrens om  kommunala hyreskontrakt samt även vad det gäller fördelning
av kommunal mark. På samtliga dessa tre delområden är faktiskt Linköping idag
ett föredöme bland kommunerna i landet. Skulle man sammanställa ett konkurrensindex
för  olika lokala byggmarknader skulle Linköping hamna  högt i 
den rankingen.

Finns det förbättringsområden i Linköping?

– Det finns förbättringsområden i bostadsplaneringen.
Kommunen har idag problem med organisation och rutiner inom plankontoret. Nu
söker man en ny planchef igen. Det blir den tredje på tre år. Man har gjort
planprocessen för omständlig och borde överlåta 70 procent av 
planprocessen, som är en form av tidig projektering, till byggarna för att
istället kunna koncentrera kommunens resurser på lämplighetsbedömningar av
olika privata projekt, stora kommunala planprojekt som Djurgården, Kallerstad
och Folkungavallen samt översiktsplanering, resonerar Michael Cocozza vidare.

Hur ser det ut i Norrköping?

Botrygg finns också på bostadsbyggnadsmarknaden i
grannkommunen där läget lite annorlunda än vad det är i Linköping.

–I Norrköping har  man ett sämre konkurrenstryck på den
lokala byggmarknaden än så länge. Men det kanske kommer att förändras när
byggandet kommer igång på allvar, menar Michael Cocozza.