• Nu ska byggbranschen utredas. Foto: Tommy Pettersson

Lokal byggherre i statlig utredning

En byggherre från Linköping är inbjuden att deltaga som expert i en ny statlig byggutredning. Michael Cocozza från Botrygg AB har i dagarna fått kallelse till ett antal sammanträden av regeringskansliet för att bidra med sin erfarenhet i en statlig utredning vid namn; Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande.
Tillsammans med folk från byggbranschen ska Cocozza deltaga
och komma med synpunkter från verkligheten. Byggherren Cocozza har
specialkompetens när gäller inköp av byggmateriel där hans företag Botrygg har
lång erfarenhet av att blottlägga pris och maktstrukturer inom olika
materielgrupper samt inom byggsektorns delbranscher.

Konkurrens och byggande

Experter och sakkunniga kommer nu initialt att träda in i
konkurrensutredningen som varit i gång i några månader och regeringskansliets
ansvariga planerar att ha ett första expertgruppsmöte i början av februari.
Tanken är att man ska hinna med fem expertgruppsmöten innan sommaren.
– Det är hedrande att få detta uppdrag, ska bli spännande att
delge utredningen mina erfarenheter från 30-års verksamhet inom byggbranschen i
olika kommuner, säger Botryggs grundare och numera ordförande Michael Cocozza i
en spontan kommentar.
– En fråga jag kommer att ta upp är behovet av transparens och
konkurrens inom lokal offentlig upphandling av byggtjänster, konkurrens om
kommunala hyreskontrakt samt även vad det gäller fördelning av kommunal mark. På
samtliga dessa tre delområden är faktiskt Linköping idag ett föredöme bland
kommunerna i landet. Skulle man sammanställa ett konkurrensindex för olika
lokala byggmarknader skulle Linköping hamna högt i den rankingen.

Finns det förbättringsområden i Linköping?

– Det finns förbättringsområden i bostadsplaneringen. Kommunen
har idag problem med organisation och rutiner inom plankontoret. Nu söker man en
ny planchef igen. Det blir den tredje på tre år. Man har gjort planprocessen för
omständlig och borde överlåta 70 procent av planprocessen, som är en form av
tidig projektering, till byggarna för att istället kunna koncentrera kommunens
resurser på lämplighetsbedömningar av olika privata projekt, stora kommunala
planprojekt som Djurgården, Kallerstad och Folkungavallen samt
översiktsplanering, resonerar Michael Cocozza vidare.

Hur ser det ut i Norrköping?

Botrygg finns också på bostadsbyggnadsmarknaden i
grannkommunen Norrköping där läget lite annorlunda.
–I Norrköping har man ett sämre konkurrenstryck på den lokala
byggmarknaden än så länge. Men det kanske kommer att förändras när byggandet
kommer igång på allvar, menar Michael Cocozza.