Löner kan bli jämställda - om 86 år

Med Danderyd i spetsen ökar kvinnors löner. Men det dröjer 86 år innan de kommer ikapp männens.

En studie som UC har gjort avseende löneutvecklingen i Sverige visar att kvinnornas löneutveckling är större än männens, men att det dröjer länge innan de är ikapp. I vissa kommuner verkar det som om löneskillnaderna aldrig kommer komma ikapp, medan kvinnor i vissa kommuner kommer kunna vara ikapp redan om ungefär 36 år.

Fler kvinnor i chefsjobb

Siffror från LO visar att en av anledningarna till att kvinnor generellt har lägre lön än män är att de i större utsträckning arbetar inom den offentliga sektorn och arbetar mer deltid än män. UCs marknadschef håller med om att det går för långsamt men är positiv till att siffrorna går åt rätt håll.

- Det som krävs är ännu tydligare satsningar på att skapa förutsättningar för få kvinnor att t ex ta chefsjobb, säger Roland Sigbladh, marknadschef UC.

Danderyd i spetsen

Siffrorna visar att bäst utveckling i kvinnors löner finns i Danderyds kommun där mäns och kvinnors löner kan vara jämställda om ungefär 36 år.