Lönsamheten för Sveriges småföretagare ökar

Men rot och rut kan ställa till det

Allt fler småföretag får uppsving i sin ekonomi. Det visar den tredje upplagan av LRF konsults lönsamhetsbarometer. Den baseras på verkliga siffror från en databas med drygt 40 000 företag med 0-15 anställda.
LRF konsults lönsamhetsbarometer har tidigare visat att lönsamheten bland landets småföretag successivt sjunkit mellan 2009 och 2013. I fjol bröts glädjande nog den trenden och den genomsnittliga lönsamheten för helåret 2014 ser ut att landa på cirka 19 procent - en betydande ökning jämfört med 2013 med sina 14 procent.

Den positiva trenden förklaras av att landets småföretag ökat sina intäkter och minskat kostnaderna jämfört med 2013.

– Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling. Ett exempel är de unikt låga räntorna som gör konsumenter mer optimistiska, vilket i sin tur ökar företagens försäljning. Vidare gör den ökade e-handeln att även mindre företag har en helt ny kanal att nå ut på marknaden, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Landsskillnader

Småföretagare i Södermanland och på Gotland var mest lönsamma, samtidigt som deras motsvarigheter i Norrbotten och Västerbotten brottades med lägre marginaler.

Rapporten visar att småföretag i Södermanland och Gotland hade högst lönsamhet, 26 procent, under helåret 2014, följt av småföretag i Västergötland och Östergötland, 25 procent, samt förra rapportens etta Dalarna med 20 procent. Lägst lönsamhet visade småföretagen Norrbotten och Västerbotten – 11 procent.

–Småföretag i Södermanland och på Gotland har lägre kostnader för personal och marknadsföring jämfört med övriga delar av landet, vilket naturligtvis påverkar lönsamheten positivt. Samtidigt påverkas exempelvis småföretag i Norrbotten och Västerbotten negativt av högre lokal- och transportkostnader jämfört med det nationella snittet, säger Pär Martinsson vidare.

Växlande molnighet

Rörande prognosen för 2015 spår Martinsson en fortsatt positiv utveckling, bland annat drivet av att de låga räntorna som förväntas hålla i sig en bra bit framöver. Men helt fri från orosmoln är inte himlen. Regeringen föreslår en i nedsättning i sociala avgifter för ungdomar och pensionärer. Även aviserade förändringar inom rut och rot kan dämpa konsumtionsnivån.

– Personalintensiva företag kan räkna med ökade personalkostnader framöver vilket självklart kommer att återspeglas i dessa företags lönsamhet, avslutar Pär Martinsson.