• Det är lönsamt att äga sin bostad i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Lönsamt att bo i Linköping

Bostadsrättsägare i Linköping har fått betalt för att bo, om man äger sin bostad vill säga och vill realisera kapitalet genom att sälja bostaden. Detta påståendet görs i en rapport som Fastighetsbyrån tagit fram.

Bostadsrättsägare i Linköping har alltså fått betalt för att bo de senaste fem åren.

Rapporten har analyserat bostädernas värdeutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen och på vissa orter överstiger prisökningarna alla kostnader för bostaden.

Ökat med 19 procent

De senast fem åren har medianvillan ökat i pris med 19 procent och bostadsrätten med 51 procent i Sverige. I Linköping är motsvarande siffror, häpnadsväckande 16- respektive 101 procent. Samtidigt har kostnaderna för bostäder till exempel räntor och energi inte stigit i motsvarande grad.

Bland Sveriges 21 residensstäder så har elva haft ett positivt netto på bostadsrätter under de senaste fem åren; Linköping, Stockholm, Uppsala, Jönköping, Växjö, Göteborg, Karlstad, Örebro, Falun, Umeå och Luleå.

Sämre för villorna

På villasidan har bara två av residensstäderna haft ett positivt netto, Stockholm och Uppsala. Stockholmarna är de som har haft högst boendeintäkt med plus 224 076 kronor på fem år.

– Vi har haft kraftiga prisökningar under en lång period samtidigt som driftskostnaderna ökat marginellt. Det innebär att man i vissa fall kan säga att man har haft en boendeintäkt. Om man köpte en bostad för fem år sedan och säljer idag så har prisökningen alltså varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet. Och under de senaste fem åren har det generellt sett varit mer lönsamt att bo i bostadsrätt än villa. Sedan ska man komma ihåg att rapporten ger en historisk bild och säger inget om hur det kommer se ut de kommande fem åren, säger Lars-Erik Nykvist från Fastighetsbyrån.