• Peter Borring, ordförande i östgöta-LRF, skräder inte orden när han beskriver hur lite han anser att politikerna i länet bryr sig om lantbrukets frågor. Foto: Leif Larsson.

LRF-bossen sågar politikernas svar

På LRF:s regionstämma fanns ett annorlunda upplägg med en panel som dissekerade riksdagspartiernas svar på frågor om jordbruk, skogsbruk och energi. Svaren imponerade inte på Peter Borring, ordförande i LRF.

– Svaren visade på låg kunskap och litet engagemang i våra frågor. Skrämmande eftersom mat och miljö är något som intresserar många människor, även politiker, säger Peter Borring.

Lantbrukarnas riksförbunds östgötaavdelning har haft sin årliga stämma. Ingen dramatik kring motionerna förekom utan hettan fanns i något annat. Inför stämman hade LRF formulerat åtta frågor som skickades till östgötadistrikten hos de åtta riksdagspartierna. Deras svar analyserades av en panel på stämman bestående av bland annat Lars Vernersson, politisk redaktör på jordbrukstidningen ATL och förre LRF-ordföranden Anders Johansson.

Extra skrämmande

Partiernas svar var enligt Peter Borring inget att yvas över. Snarare tvärtom.

– Frågorna besvarades troligen av dem inom partierna som var bäst skickade. Därför var det extra skrämmande att kunskapen var så dålig. Vi stöttar gärna politiker med kunskap men det är synd att de inte förkovrat sig mer. Nu har man åsikter utan att veta var fakta ligger, säger ordföranden med emfas.

Från början var ovanstående tänkt som ett sätt av LRF att visa vad Sverigedemokraterna står för i frågor som rör jordbruket. Det blev dock så att alla partier fick svara.

– Vi ville visa medlemmarna vad SD är. Deras svar visade tydligt att de inte bryr sig om våra frågor över huvud taget. Folkpartiet var bara marginellt bättre men de har i alla fall en annan människosyn, säger Peter Borring.

Kommer undan för lätt

För första gången på länge fanns ingen motion om vildsvin på stämman. Peter Borring tror det kan bero på att lantbrukarna resignerat i frågan eller så har de uppfattat att LRF vässat sig så mycket som det går.

– Hur det än är så måste frågan tas upp lokalt där markägare och jägare tar ett ansvar och samverkar för bästa tänkbara lösning.

Tre motioner rörde opinionsbildning om svensk mat. Diskussionen blev inte så intensiv som Peter Borring trott på förhand. Han trodde på kritik och påpekar att LRF säkert kan göra mer. Vilket han tycker att även andra aktörer kan göra.

– Jag tycker livsmedelsindustrin kommer undan sitt ansvar för enkelt. De borde torgföra svensk mat på ett mycket tydligare sätt.

Överbeskyddande regler

En motion om att få sälja opastöriserad mjölk i mindre kvantiteter och med löfte om information om risker till köparen gav upphov till en ny motion som skickas till LRF:s riksstämma. LRF Riks hade före stämman fått information om motionen och skickade ett svar till regionstämman där man inte godkände försäljningen av opastöriserad mjölk. Det gjorde att stämman beslutade att skicka en motion till riksstämman i samma ämne.

– Egentligen tycker jag frågan är för detaljerad för att vara med på riksstämman. Men motionen kan ändå vara viktig. Frågan kan göras bredare och ta upp det överbeskyddande regelverk som finns kring småskalig livsmedelsproduktion, påpekar Peter Borring.

Peter Borring firade femårsjubileum som ordförande och valdes om på ytterligare ett år. Mats Weinesson och Annika Altnäs lämnar regionstyrelsen och ny ledamot blev Pernilla Wahlman, Valdemarsvik.