• Lundbergs har redan tågat in i Linköping. Nu bygger de nytt i Ekkällan. Foto: Tommy Pettersson

Lundbergs bygger hyresrätter i Linköping

Under ett flertal år har Norrköpings byggherrar och fastighetsägare visat stort intresse för att bygga, äga och förvalta bostäder och kommersiella lokaler i Linköping. Det har funnits ett visst intresse, men inte lika stort, i den andra riktningen. Ett exempel är Botryggs byggnation i Norrköpings innerstad.

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige med ort och säte i Norrköping. I Linköping har man länge byggt i centrala delarna av stan men nu vänder man sig längre ut i stadskärnan.

Bygge i Ekkällan

Lundbergs har nyligen beslutat bygga 374 bostäder inom kvarteret Elitseglaren 1. Kvarteret är beläget i Södra Ekkällan vid Universitetssjukhuset. Ett flertal huskroppar byggs och bildar två kvarter som omsluter en innergård med underliggande garage. Husen blir mellan fyra till tio våningar med fasader av puts och tegel.  Dessutom uppförs sex stycken hyresradhus.

– Södra Ekkällan är ett spännande område som har vuxit snabbt. Områdets närhet till både stadskärnan och rekreationsområden gör det mycket attraktivt för boende. Dessutom ligger flera stora arbetsplatser i närheten. Dessa bostäder blir ett välkommet tillskott till vårt befintliga fastighetsbestånd i Linköping, säger Peter Whass vd Fastighets AB L E Lundberg och fortsätter.

– Byggstart är planerad till hösten 2016 förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019.

Miljöcertifieras

För projektet har Lundbergs ingått ett entreprenadavtal med NCC. Ordervärdet uppgår till 515 miljoner kronor och den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 770 miljoner kronor.

Avsikten är att de nya bostadshusen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Viktiga fokusområden är energieffektivitet och god inomhusmiljö. Genom individuell mätning av varmvatten blir det möjligt för hyresgästerna att själva påverka sin månadskostnad.

– Det känns väldigt positivt att vi att redan tidigt i planeringen fått möjligheten att vara med i den slutgiltiga utformningen av det nya projektet inom Södra Ekkällan och nu även bygga på det markområde som vi tidigare sålt till dem, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

Byggstart är planerad till hösten 2016 förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019.