• Anna Johansson lyckades i vissa delar lugna seminariedeltagarna. Foto: Tommy Pettersson
  • Så här såg det ut när östgöta/sörmlands delegationen steg av bussen vid gamla riksdagshuset 2016. Foto: Tommy Pettersson

Lyckad uppvaktning om Ostlänken

Oron hos östgötarna och i viss mån även hos sörmlänningarna som bor längst med en planerad Ostlänk är påtaglig i den chartrade bussen som man åker i på sin väg upp mot huvudstaden där man ska möta Infrastrukturminister Anna Johansson.

Även om alla, politiker, tjänstemän och företagsledare bedyrar att man inte är oroliga för att tidsplaner ska spricka eller att ekonomin ska vara för betungande så finns det i alla fall en försiktighet i kommentarerna både före och efter att man lyssnat på Anna Johansson.

250 eller 320?

I mitten av april genomförde alltså Socialdemokraterna Östergötland ett seminarium om Ostlänken i riksdagens andrakammarsal. Seminariet genomfördes i samarbete med S-kollegor i Sörmland samt Östsvenska Handelskammaren som alla satte sig i bussen en onsdagsmorgon i april. Uppvaktningen var en del i opinionsbildning för att trycka på och visa att man står eniga mellan näringsliv och politik i regionen om att Ostlänken måste börja byggas 2017 och den befintliga spårkapaciteten är helt otillräcklig.

Helt samstämmiga var man dock inte mellan kommunpolitikerna i Norrköping och Linköping hur hårt man ska gå fram och kräva, i den så kallade Sverigeförhandlingen, att höghastighetståg är att föredra och att man står kvar i sina ursprungliga bud om stationslägen och andra "fördyrningar" . En del av representanterna från Norrköping har under en längre tid börjat tona ned vikten av att tågen måste susa fram i en hastighet av 320 kilometer i timmen utan nöjer sig med 250 kilometer i timmen. Man lyfter istället fram värdet av att spårkapaciteten förbättras och att Ostlänken byggs enligt tidsplanen.

Allting klart?

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var dock tydlig i sitt budskap. Ostlänken ska börja byggas 2017 vilket medför många fördelar då det dels lättar på trycket i Stockholmsregionen, dels ger den större möjligheter till arbetspendling och dels är den en mycket bra investering både för personer och gods. Ju tidigare spaden kommer i marken desto bättre fart skjuter den regionala ekonomin.

– Ostlänken är också första delen i ett nät av höghastighetsbanor och det är regeringens ambition att förverkliga dessa. Ändpunktstrafiken mellan våra tre storstadsregioner är ett viktigt skäl för att bygga Ostlänken, fortsätter hon och avslutar med att vi snart kommer att mötas igen men då i form av att ta första spadtaget för bygget, menar Anna Johansson.

Spadtag i Norrköping

Johan Andersson (S), riksdagsledamot som också inledningstalade på seminariet var tillfreds med ministerns redogörelse.

– Vi är mycket nöjda med beskedet att tidsplanen för Ostlänken ligger fast. Ministern är välkommen att besöka Östergötland under 2017 för att ta första spadtaget, säger. Johan Andersson.

Peter Whass, vd för Lundbergs som satt med i panelen på seminariet, underströk att byggandet av Ostlänken är en del i den regionförstoring som nu diskuteras flitigt och att en väl fungerande infrastruktur krymper avstånden och därmed utökar arbetsmarknadsregionen. Även Hans Holmström, VD för Siemens lyfte att en större arbetsmarknadsregion kommer att leda till många fördelar för företagen.