• Cecilia Edlund är stallchef på Stall Flemma utanför Linköping där studenten Evelina Siverholm arrangerar ett välgörenhetsevent tillsammans med företaget Bimo. Här står de tillsammans med hästen Unique. Foto: Dennis Petersson
  • Ridhusets dörrar står öppna för alla som vill komma och träningshoppa. Foto: Dennis Petersson

Lyfter viktig fråga om stallmiljön

Att andas in finkornigt damm är aldrig bra, framförallt inte under långa perioder, något som kan leda till så kallad stenlunga. För hästar och hästägare är detta ett stort problem och för att lyfta arbetsmiljöfrågan anordnar Linköpingsstudenten Evelina Siverholm och företaget Bimo ett välgörenhetsevent på Stall Flemma.

När det gäller industrier är Arbetsmiljöverkets direktiv tydliga, att sopa golven med sopkvast är inte tillåtet. Varför då? Jo, det medför nämligen att skadligt betongdamm sprids i luften, något man helst inte ska få i lungorna. I alla stall runt om i Sverige är förutsättningarna precis likadana, men här görs inga kontroller och här finns inga bestämmelser, vilket leder till att hästar och hästägare ofta har en dålig arbetsmiljö.

– För att uppmärksamma det här problemet, och att man faktiskt kan motverka de här dammiga miljöerna, anordnar vi ett Pay n Jump-event på Stall Flemma utanför Linköping. Vårt syfte är att uppmana Arbetsmiljöverket att göra undersökningar även i stallen, det här är ett betongdamm som är lika skadligt för så väl människor som för hästar, berättar studenten Evelina Siverholm.

Praktikplats

Genom sin utbildning på affärshögskolan i Linköping får hon göra praktik hos företaget Bimo, ett företag som säljer städmaskiner till lager, industrier, gruvor och offentlig förvaltning. För drygt ett år sedan utökades verksamheten med avgreningen Bimo Stall, där de även riktar in sig mot hästbranschen. Nu vill de lyfta arbetsmiljöfrågan och uppmärksamma stallägare att det finns lösningar på problemet.

– De här städmaskinerna förbättrar både miljön och är snällare mot stallägarens kropp, därför tycker vi att alla större stall borde göra en sådan investering. Jag hoppas att det här eventet ska göra att fler människor får ögonen på problematiken, säger Evelina.

Djurens Rätt

Den 12 mars kommer Stall Flemma utanför Linköping att hålla sitt ridhus öppet. Hit kan alla som vill komma för att träningshoppa och alla pengar som samlas in skänks till Djurens Rätt.

– Det här är ju första gången, så det får bli ett litet test, men tanken är absolut att det kan vara något som vi arrangerar igen, avslutar Evelina Siverholm.