M och KD säger nej till BUP

Om Moderaterna och Kristdemokraterna får bestämma ska vårdval införas i stället för att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska upphandlas. Nu har den styrande majoriteten i Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd gjort upp en ny upphandling av den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Avtalet med de nuvarande utförarna går ut vid årsskiftet. Moderaterna och Kristdemokraterna passar då på att säga att vårdval inom BUP är att föredra framför upphandling – framför allt ur ett patientperspektiv.
Kristdemokraternas Stefan Redéen är ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden och uppskattar kontinuiteten ett vårdval innebär.
– En upphandling är alltid begränsad till ett bestämt antal år
och därför finns det en risk för att stora patientgrupper helt ofrivilligt
tvingas byta utförare samt att etablerad och utvecklad verksamhet raseras om
inte den gamla leverantören vinner den nya upphandlingen. Vid ett vårdval
däremot har patienten möjlighet att fortsätta anlita den utförare man är nöjd
med, om man nu är nöjd, säger han.

Bättre styrning

Även Moderaternas Fredrik Sjöstrand som är oppositionsråd och
andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden poängterar
förtroendefrågan.
– BUP är ett område där det är extra viktigt med ett
ömsesidigt förtroende mellan familjen, patienten och behandlare. Om detta
förtroende inte finns är det svårt att nå goda resultat. Därför är det viktigt
att patienten har en faktisk möjlighet att välja – men även att välja bort en
utförare som han eller hon inte är nöjd med, säger han.
Även när det gäller politik är vårdvalet det bättre
alternativet.
Det går då att styra vården på den nivå där politiken faktiskt
ska styra, man kan löpande gå in och justera ersättningssystem och
auktorisationskrav i syfte att säkra god kvalitet och bra tillgänglighet. Vid en
upphandling är nämnden låst under hela avtalsperioden.
Moderaterna och Kristdemokraterna ser också möjligheten att
etablera integrerade mottagningar som har auktorisation inom båda barn och vuxna
och därmed möta familjens samlade behov.