• Fanny Wahlqvist jobbar med frågor kring stadens utveckling. Foto: Julia Kimell

Magneten mitt i Sverige

Staden som lockar allt fler

Uttrycket myntades av moderatorn Lennart Ekdahl vid årets Näringslivsdag i Linköping. En dag som hade samlat nästan trehundra av Linköpings företagare, vilka hörsammat inbjudan från Nulink – Linköpings näringslivsbolag om att få en redogörelse för hur Linköping kommer att växa de kommande åren.
Mötet, som ägde rum i Cupolen, inleddes av näringslivschef
Yvonne Rosmark och kommunstyrelsens ordförande Lena Micko (s), som påtalade
vikten av att träffas, mingla och utbyta erfarenheter.
Näringslivsdagen leddes av erfarne moderatorn Lennart Ekdahl,
som själv är uppvuxen i Linköping.

Fanny pratade

En av Näringslivsdagens föredragshållare var Fanny Wahlqvist
från Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun.
– Vi kommer att få se en stad som växer snabbt och visionen är
att vi ska få en bättre innerstad med en mängd attraktiva nya områden.
Nya stadsdelar ska komma på plats och Stångån kommer att få
den framträdande roll i staden som många efterfrågat, säger Fanny Wahlqvist, som
är tillförordnad översiktsplanechef i Linköpings kommun.
– Vi har haft ett 45-tal möten med olika företag, arkitekter
och allmänhet där vi lyssnat på synpunkter hur man vill att staden ska utformas.
Målbilden är en utvidgning av innerstadens stadskärna och vi kommer att
genomföra ett flertal förnyelser i staden.
Hospitalstorget ska förnyas och Kungsbergskolan ska byggas ut,
vilket också kommer att ge Drottningtorget en välbehövlig ansiktslyftning. Vi
behöver öka stadskvalitéerna och se till att vi får bra förutsättning för
näringslivet att verka även inne i stadskärnan. Stångån ska bli det centrala
vattenrum som efterfrågas och en ny stadsdel Stångebro kommer att växa fram. I
kvarteret Eddan ska 150 nya lägenheter byggas och vi ska binda ihop stadens
olika stadsdelar på ett bra sätt, säger Fanny Wahlqvist, som har jobbat i sex år
på Linköpings kommun med frågor kring stadens utveckling.

Viktig mötesplats

– För oss företagare är den här typen av möten viktiga. Det
märks inte minst på deltagarlistan där i stort sätt alla större aktörer i
Linköping finns representerade. Det är viktigt att träffas och utbyta
erfarenheter därför tycker jag att minglandet spelar en viktig roll, säger
Astrid Brissman, Brissman Konsult AB, som också är ledamot i kommunfullmäktige
för moderaterna.
– Linköping står inför stor omvandling de närmaste tio åren,
då Ostlänken ska komma på plats och staden samt regionen beräknas växa stort.
Bara Ostlänken innebär att cirka 13 000 människor kommer att komma till regionen
för själva bygget av järnvägsräls, tunnlar och markområden för de kommande
höghastighetstågen. Linköping, har precis som Lennart Ekdahl sa, blivit en
magnet i Sverige och nu måste vi se till att kunna ta emot alla som vill flytta
hit, menar Astrid Brissman, som ser med tillfredställelse att stadskärnan kommer
att bli utbyggd och att Linköping lever upp till den lite slitna slogan ”Där
idéer blir verklighet”. Kanske dags att byta till ”Magneten mitt i Sverige”?