• Bengt Walla var en av reservanterna. Foto: tommy Pettersson

Majoriteten förhindrar att idéer blir verklighet

På det senast byggnämndsmötet hettade det till ordentligt och tre partier reserverade sig mot det avslag som den sittande majoriteten fällde gentemot en begäran om inglasade balkonger.

De partier som reserverade sig menar i sin reservation att det enskilda intresset för att få en god och trevlig boendemiljö bör gå före bevarandevärde och att beslutet som avslag bygger  på godtyckliga värderingar.

Fiskmåsen fick avslag

Majoriteten i Bygg- och miljönämnden i form av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna beslutade under i veckan att avslå HSB Bostadsrättsförening Fiskmåsens ansökan om att få bygga inglasade balkonger. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som var positiva till bygglovet reserverade sig mot majoritetens beslut om avslag. Den sökta åtgärden innebär att befintliga balkonger byggs om och glasas in så att en enhetlig fasad skapas ut mot Malmslättsvägen.

– Vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är förvånade över majoritetens ovilja att tillåta ombyggnationen. Åtgärden bidrar bland annat till att de boende får ökad användbarhet av sina balkonger, bättre bullerskydd från trafiken på Malmslättsvägen och minskar energiförlusterna  Argumenten mot bygglovet är svag och bygger till stor del på godtyckliga värderingar. Man vill se hinder före möjligheter. Detta är beklagligt då det visar att majoriteten inte vill att idéer ska kunna bli verklighet, säger Stefan Erikson (M), vice ordförande i Bygg- och miljönämnden och han får understöd av Bengt Walla (C), ledamot i Bygg- och miljönämnden.

– Fastigheterna är välskötta och tilläggsisolerade. Södertaken har solpaneler och ett tätat extra klimatskal skulle sänka energiförbrukningen ännu ett steg. Självklart säger vi ja till en sådan klimatsmart lösning från bostadsrättsföreningen.