• Nils Hillerbrand (MP), Lena Micko (S) och Rebecka Gabrielsson (FP) rustar upp arbetsmarknaden. Foto: Fanny Miles

Majoriteten lovar fler arbetstillfällen

Den politiska paradfrågan, att skapa fler arbetstillfällen, fortsätter rulla medan den nya majoriteten slår sig ner i maktens korridorer.

Den nya jobbpolitiken innefattar att närma sig olika branschorganisationer för att stötta upp företag och skapa bättre förutsättningar till att anställa.

–Vi har just lämnat en global ekonomisk kris men för Linköping går det ändå bra. Våra företag har stått pall. Nu väntar arbetet att få fler i arbete. Vi politiker skpaar förutsättningar och nu måste vi börja riva de hinder som näringslivet ser och sporra företag till att anställa, säger Rebecka Gabrielsson, Folkpartiets första namn.

Arbetsmarknaden

Den politiska majoriteten riktar fokus mot att hitta nya vägar till arbete för de som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

–Svårast på arbetsmarknaden har de som inte gått ut gymnasieskolan. Vi måste lägga vårt fokus på de grupper som av olika anledningar har problem att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Miljöpartiets Nils Hillerbrand. Ett exempel är att lyfta människor som går på försörjningsstöd. Nils Hillerbrand menar att ett alternativ kan vara att kommunen utvecklar ett samarbete med socialkontoret och jobb- och kunskapstorget och att till de som kommer ut i arbete, betala ut ett ersättningsstöd istället.

Socialt företagande

Ytterligare alternativ kan vara att utveckla det sociala företagandet samt inom offentliga upphandlingar, spränga in en punkt om social hänsyn där företag ska kunna erbjuda praktik- eller lärlingsplatser. Både Hillerbrand och Gabrielsson nämner SFI som en plats värd att lyfta.

– Linköping är en global stad och vi måste ta tillvara på invandringen för att inte få en isolerad stad som torkar ut. Jag är övertygad om att SFI-studenter är en guldgruva för Linköpings näringsliv, säger Rebecka Gabrielsson.

Inga tydliga siffror

Ännu finns inga siffror på hur stor satsningen kommer att bli och hur många den politiska majoriteten siktar på att få ut i arbete. Rebecka Gabrielsson menar dock att 1000 arbetslösa ungdomar står i kö till Arbetsförmedlingen och att det krävs rejäla handslag för att förbättra arbetsmarknaden.