Många i kö för boende

Många med en psykisk funktionsnedsättning står i kö för en plats på ett boende. Därav tog Omsorgsnämnden ett beslut om att börja bygga ett nytt sådant med inflyttning om drygt ett år.

Just nu är det kö till boenden anpassade för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Trots att kommunen har som regel att man aldrig ska behöva vänta mer än sex månader för att få en plats så är det 65 personer som väntar i kö för att få ett nytt boende. Några av dem har väntat oacceptabelt länge menar Daniel Andersson, Liberal och ordförande för Omsorgsnämnden.

Ett hundratal nya bostäder

– Vi kommer nu att göra en stor satsning och mellan åren 2016 och 2019 kommer vi att öppna ett hundratal nya platser. Det är osäkert redan i nuläget om det räcker men vi ska göra vårt bästa att minska väntetiden väsentligt och att alla ska få plats på ett boende så snart det går. Det boende som öppnas om ett drygt år kommer att bestå av nio bostäder, en gemensamhetslokal, en personallokal och kommer att ligga på Hunnebergsgatan vid Gottfridsbergsgården.

Efterlängtat

– Det här boendet är både välbehövligt och efterlängtat, avslutar Daniel Andersson, ordförande för Omsorgsnämnden.