• Arbetsgruppen; Eva Lindh, oppositionsråd i Linköping, Birgitta Larsson, landstingsfullmäktigeledamot, Britt-Marie Johansson, kommunalråd i Boxholm och Mats Johansson oppositionsråd i landstinget. Foto: Tommy Pettersson

Människans hälsa bär klassmärke

Det känns ovanligt och en smula uppfriskande att läsa ett politiskt program som tydligt tar ut de ideologiska ståndpunkterna och därefter föreslår åtgärder utan att ängsligt snegla åt störande opinionssiffror. Det känns speciellt fräscht att läsa socialdemokraternas hälsoprogram efter att alla partipolitiska trianguleringsturer i den svenska ankdammen, Almedalen, har dränkt all mediabevakning.
Socialdemokraterna tog för ungefär ett år sedan beslut om att utvärdera  sin egen hälso- och sjukvårdspolitik efter initiativ av landstingfullmäktigeledamoten Birgitta  Larsson.
En ”kommission” tillsattes bestående av politiker och forskare. I höstas presenterades en rapport där ett antal forskare lade fram sina kunskaper och erfarenheter som skulle vägleda socialdemokraterna in i en politiskt jämlikt och jämställt samhälle.
Nu sommaren 2014, strax före valet, har socialdemokraterna tagit fram ett ideologiskt program med en rad konkreta åtgärder.

Imponerande vetenskaplig grund

Det var en imponerande skara  forskare som tillsammans arbetade fram den 90 sidor tunga rapporten Vägen  till ett jämlikt samhälle – hälsa, välfärd och solidaritet. I författarlistan  fanns en docent och åtta professorer inom olika ämnen, bland annat Johnny  Ludvigsson som även är Barndiabetesfondens grundare. Rapporten är ett kraftfullt underlag för arbetarpartiets kommission och det nyligen framtagna programmet.