Människohandel främst ett storstadsproblem

Unga flickor utnyttjas av ”loverboys”

Enligt en ny utredning så utnyttjas kvinnor av män genom att ha en falsk kärleksrelation med offret med löfte om ett bättre liv. Det menar Kajsa Wahlberg, författare till en ny lägesrapport om människohandel. Människohandel är dock främst ett storstadsproblem menar Linköpingspolisen.
Antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål
fördubblades under 2013 jämfört med 2012. Det visar Polismyndighetens nya
lägesrapport för 2013 rörande människohandel och därtill relaterad brottslighet
inom, genom och till Sverige. Ökningen kan bero på många saker, dels ökad
utbildning och flera tips till polisen, dels Stockholmspolisens förstärkta
satsning i länet genom polisens prostitutionsgrupp. I jakten på sexköpare kommer
polisen också i kontakt med annan grövre brottslighet såsom människohandel och
koppleri.

Större än någonsin

– Sexhandeln är större än någonsin ute på nätet, det vet
säkert både du och jag, berättar Bo Österberg, kriminalkommissarie i Linköping
och med lång erfarenhet av att utreda sexbrott.
– Men när det kommer till just människohandel så har vi inte
under lång tid haft något sådant fall men det betyder ju inte att det inte finns
här i Linköping men först och främst är det nog ett utpräglat storstadsproblem,
menar Bo österberg vidare. Han menar även att polisen saknar resurser att arbeta
med just människohandel men säger samtidigt att skulle om de börja rota i saken
skulle man säkert kunna hitta olika typer av just människohandel och då i syfte
att sälja sex.

Ändrat tillvägagångssätt

För att undvika långa straff har man förändrat sina
tillvägagångssätt. Genom att erbjuda offren en del av inkomsterna till exempel,
knyter de dem till sig och gör dem känslomässigt beroende. Detta kan leda till
att de blir lojala och mindre benägna att vittna emot förövarna i en
rättsprocess.
– En liknande metod är så kallade ”lover boys”, män eller
pojkar som inleder en falsk relation med offren med löfte om ett bättre liv,
säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie på polisens utvecklingsavdelning i ett
pressmeddelande.
– Fenomenet är ett internationellt begrepp för fall där
pojkvänner agerar hallickar åt sina flickvänner och förekommer även i Sverige.
Syftet är att binda flickorna till sig känslomässigt för att sedan kunna förmå
dem till att utnyttjas i prostitutionsändamål.

Unga flickor utsatta

Människohandel för sexuella ändamål får de flesta att tänka på
utländska flickor och kvinnor som luras in i sexslaveri, något som
lägesrapporten också beskriver. Men det finns också en inhemsk problematik där
minderåriga, främst flickor, bosatta i Sverige säljer sina kroppar på nätet.
Majoriteten av dem som polisens prostitutionsgrupp har varit i kontakt med lider
av en allvarlig självskadeproblematik.
– Man kan ju egentligen bara hoppas att de som säljer sex på
nätet inte har någon hallick eller någon annan person som utnyttjar dem och
behandlar dem illa, avslutar Bo Österberg vid Linköpingspolisen.