Mänskliga rättigheter i kub

I måndags levereras en 27 kubikmeter stor kub till Yrkesgymnasiet i Linköping. Kuben kommer att användas för att arbeta med mänskliga rättigheter och ingår i Raoul Wallenberg Academys projekt ”Kubprojektet - Varje människa kan göra skillnad”.

– Projektet tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass. I dag står vi återigen inför en extrem situation där vi måste agera i Raoul Wallenbergs anda, nu mer än någonsin, säger Sarah Bohman, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

Ettor och tvåor

Fredrik Åslund är ansvarig lärare för projektet på skolan i Linköping och berättar att förberedelserna började redan i höstas. Under våren kommer eleverna i årskurs ett och två få fokusera på frågor rörande diskriminering och redovisa med film, foto och målningar i den svarta kuben.

– Framåt våren väljer vi ut en publikfavorit som ska visas tillsammans med de andra kuberna i Stockholm, säger Fredrik Åslund och nämner att Yrkesgymnasiet är den enda skolan i Linköping som deltar i projektet.

Egen hemsida

Förutom att arbeta med diskrimineringsfrågan i kuben kommer eleverna få skriva texter till en hemsida som hör till projektet. För att arbeta med material till kuben och hemsidan hålls undervisningen tematiskt med bland annat svenska, historia och estetisk kommunikation som ämnen. Alla elever i årskurs ett och två på skolan deltar i projektet.

Totalt finns 30 kuber som alla representerar en och var av de 30 mänskliga rättigheterna. Yrkesgymnasiets kub kommer att stå placerad utanför skolan på Linnégatan.