• Det blir Maria Bolin som tar över vd-tjänsten hos Linköpingsbolaget Lead från och med den 1 september. Foto: LEAD

Maria tar över Leads vd-post

"Det känns fantastiskt kul"

Hon har rätt erfarenhet och kompetens, har suttit med i bolagets styrelse och har god insikt i den inkubatorbaserade verksamheten. Det blir Maria Bolin som efterträder Håkan Klarin som vd för Linköpingsföretaget Lead, och när hon fick frågan tvekade hon inte en enda sekund. – Jag tycker om att skapa förändring, säger hon.

Strax efter förra veckans stora Innovationsriksdag på Mjärdevi och Norrköping Science Park får vår tidning tag på den nya vd:n över telefon. I tre dagar har över 400 personer, med ett gemensamt intresse, samlats, diskuterat och utbytt kunskaper kring bland annat den digitala transformationen, men även internationaliseringen och samarbetet mellan stora och små bolag, tre högst aktuella ämnen.

Mötesplats

– Det har varit tre väldigt inspirerande dagar där det har skapats en mötesplats över alla gränser. Att riksdagen arrangerades här betyder nog att många intressenter har fått upp ögonen för både Linköping och Norrköping, även om städerna redan är väldigt duktiga och välkända inom området. Genom att visa vilka miljöer vi verkar i och vad som ger oss de förutsättningar vi har kan vi förhoppningsvis locka ännu mer, säger Maria och fortsätter:

– Från de här dagarna tar jag med mig många nya relationer och möjliga drivande samarbeten med intressanta partners, vilket är a och o för att vi ska lyckas att ta tillvara på alla innovativa lösningar.

Ta tillvara på idéer

Från och med den 1 september tillträder hon sin nya vd-post, men just nu är hon business och innovation manager på Mjärdevi Science Park. Dessförinnan har 38-åringen från Västerås bland annat studerat på Linköpings universitet, arbetet som affärsområdeschef på Sectra och suttit med i Leads styrelse.

– Det känns fantastiskt kul. Jag blev tillfrågad utifrån att de trodde att min bakgrund och personlighet, då jag tycker om att driva saker och skapa förändring, passade bra för tjänsten, säger Bolin och avslutar:

– Nu, i vårt fortsatta arbete, blir det viktigt att ta tillvara på forskningsidéer och innovativa lösningar som kommer upp, både från universitet, men även näringslivet. Det finns en otroligt viktig symbios i att få stora och små bolag att jobba tätare med varandra.