Marknadsbolaget läggs ned

I samband med att tidpunkten för Östsams ”överflyttning” till landstinget rycker närmare och den skadeskjutna Storregionen blev en länsbaserad Region Östergötland så förs diskussioner om vart verksamheten ska placeras.

Regionfrågan är stendöd i det kommande valet och dessutom har lokalpolitikerna inte lyckats hantera regionala organisatoriska frågor på ett optimalt sätt de senaste åren.

Som exempel på mindre förankrade omorganisationer kan det nya scenkonstbolaget och nedläggningen av Cleantech nämnas. Det finns förvisso en del mer eller mindre lyckade förändringar och ägarbyten inom den offentliga sektorn. Hemsjukvården, kollektivtrafiken och en del kommunalförbund som har bildats, är exempel på förändringar som haft viss framgång. Men nu är det nästa organisation till rakning. Marknadsbolaget ”East Sweden” bildades för att marknadsföra regionen Linköping och Norrköping som tillväxtmotorer. Uppdraget var att göra den nämnda tillväxtregionen till ett attraktivt alternativ för investeringar, etableringar och inflyttningar. Bolaget ägs gemensamt av näringsliv och offentlighet i länet. Under senare år har bolaget kritiserats för bland annat mörkläggning av ekonomisk redovisning men man har också fått positiv kritik för sättet att jobba med marknadsföring i politikernördarnas Mecka: Almedalen.

Marknadsföring är svårt

Bland de utvalda ägarna till marknadsbolaget märks särskilt Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Regionförbundet Östsam, Fastighets LE Lundberg, Norrköpings Tidningars Media, och en del andra tunga industriföretag i regionen. Nu är det alltså dags för en förändring.

– Det är väldigt naturligt att vi ser över det här när vi bildar en ny region Östergötland. Dessutom upphör Östsam som är en av delägarna till bolaget. Vi ska använda möjligheterna i en ny och starkare region att tänka lite nytt, säger Linköpings kommunstyrelseordförande Paul Lindvall. Lindvall gör precis om sin kollega i Norrköping Lars Stjernkvist, varken bekräftar eller förnekar en nedläggning.