• Ungefär trehundra personer marscherade för klimatet. Foto: Tommy Pettersson

Marschera för livet och klimatet

Drygt 300 demonstrationsdeltagare tågade och cyklade från Borggården till parken utanför S:t Larskyrkan där man höll tal och hoppade samt hoppades på ett bättre klimatarbete.
I söndags genomfördes Global Climate March på 2 300 platser i fler än 170 länder och miljontals människor världen över kommer inför klimatmötet i Paris att göra sina röster hörda för ett hållbart och rättvist klimatavtal.

Världens största klimatmarsch

Även i Linköping samlades man under parollen ”Tillsammans för klimatet”. Flera organisationer hade gått ihop för Global Climate March och miljöansvarigt kommunalråd Nils Hillerbrand höll ett av talen i S:t Larsparken.

– Vilken härlig uppställning det blev här i Linköping. Den här marschen är ett sätt för oss att manifestera stöd och vara med att påverka världens beslutsfattare som måste agera nu. Den globala uppvärmningen påverkar ekosystemet och människor tvingas på flykt. När världens länder nu rapporterat in sina åtaganden till FN:s klimatpanel visar det sig att de motsvarar en uppvärmning på mellan 2,7 och 3,5 grader. En utveckling som skulle få förödande konsekvenser för vår jord, säger miljöpartisten Nils Hillerbrand och pekar på att man måste ta ett lokalt ansvar.

– Målet att bli koldioxidneutral kommun 2025 medför en höjd nivå och ökade krav på vårt klimatarbete. Vi tillför nu resurser för det arbetet, utan att ge avkall på andra viktiga miljöfrågor.

Klimatet väntar inte

Efter terrorattentaten i Paris får inte den franska klimatkoalitionen genomföra sin stora klimatmarsch på söndag. Därför har man uppmuntrat alla andra utanför Paris att manifestera även för dem. Inför FN:s klimatkonferens som börjar på måndag samlades folk under söndagen på 35 platser i Sverige. Runt om i hela världen väntas mellan 500 000 - 1 000 000 människor marschera för klimatet.

Linköpings kommun har sedan många år arbetat för att utvecklas till en hållbar kommun och har ambitiösa miljömål. Kommunens mål att bli koldioxidneutral kommun 2025 kräver nu extra satsningar i klimatarbetet. Man anställer bland annat ytterligare en miljöstrateg, som kommer att arbeta nära kommunledningen för att nå de lokala klimatmålen.

– För att få full effekt i vårt klimat- och miljöarbete behövs en tydlig samordning av kommunens verksamheter. Här fyller miljöstrategen en viktig funktion. Det blir ett led i att växla upp kommunens klimatarbete, parallellt med det miljöarbete vi har sedan många år, säger kommunalrådet Nils Hillerbrand.