• Mohammed Ali och Alex Vikenbäck Ylimäki tyckte mässan var intressant. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Mässan för alla jobbsugna

”Bra sätt att knyta kontakter”

Östergötlands största rekryteringsmässa lockade många nyfikna personer. – Jag tycker att det är en mycket bra mässa, säger besökaren Mazin Maqdasi och ler stort.
För femte året i rad anordnades rekryteringsmässan i Linköping
och Norrköping. I Linköping deltog 25 företag från alla sorters branscher och i
Norrköping fanns 21 företag från hotell, restaurang och handel. Under dagen gick
en gratisbuss mellan städerna så att besökarna kunde träffa samtliga
företag.

Träffas på ett smidigt sätt

– Mässan är i både Linköping och Norrköping eftersom städerna
ligger nära varandra och därför är det supersmidigt att pendla mellan hem och
arbete. Arbetsförmedlingen är en stor myndighet så vi ser det som en
självklarhet att vi samarbetar, säger Josefin Kärling Elofsson, som jobbar på
Arbetsförmedlingen, och fortsätter:
– Målet med mässan är att så många arbetsgivare och
arbetssökande som möjligt ska hitta varandra och få en bra anställning. Dessutom
ska de få en möjlighet att träffas på ett smidigt sätt. De arbetsgivande och
arbetssökande som jag har pratat med i dag är väldigt nöjda med mässan.

Knyta kontakter

I Linköping ägde mässan rum i Missionskyrkan och under
eftermiddagen kom mellan 800 och 900 besökare som sökte sommarjobb eller ett mer
varaktigt arbete. Två av besökarna var Mohammed Ali och Alex Vikenbäck Ylimäki
som går på Framtidsgymnasiet. De och alla andra treor på skolan besökte
mässan.
– Jag tycker att mässan har varit intressant. Det är ett bra
sätt att knyta kontakter, anser Alex Vikenbäck Ylimäki.
– I dagsläget vill jag bara hitta ett jobb, det är inte så
viktigt vad det är för jobb, säger Mohammed Ali.

”Väldigt engagerade”

Vid Försvarsmaktens monter står Linda Svensson och Raymond
Samo och pratar med en nyfiken man.
– Vi är på mässan för att Försvarsmakten är en av Sveriges
största arbetsgivare för unga, berättar Linda Svensson.
Även Student Consultings monter lockade många besökare.
– Det har varit intensivt hela dagen, speciellt när mässan
öppnade, säger Maja Andersson.
– Och besökarna har varit väldigt engagerade, tillägger
Linette Strid.