• Lena Lindgren har projektlett nya utställningen Mat, myter och middagsbord. Foto: Fanny Miles
  • Nyhetsvärdet är högt vad gäller nya rön kring mat. Så har det varit sedan de gamla grekerna. Foto: Fanny Miles

Maten på faten i ny utställning

Mat är i ropet. För vissa ett nödvändigt ont, för andra ett intresse och för några en njutningsfull del av livet.

På Östergötlands museum öppnade i söndags utställningen Mat, myter och middagsbord – en utställning om matkultur och tradition, om föremål och om oss som tillagar och äter mat. Utställningen innehåller fakta, kuriosa samt föremål som har med mat att göra.

– Vi har ingen riktig mat med i utställningen eftersom den ska stå uppe ända till januari, säger Lena Lindgren, museipedagog och projektledare för utställningen.

Mat som identitet

Fem teman sammanfattar utställningen med utgångspunkt i det sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och högtidsanpassade.

– Mat har förändrats över tid. Förr diskuterades det inte som den identitet mat kan vara i dag. De rika har ofta signalerat rikedom genom maten medan de fattiga inte kunnat göra det valet. I dag ser det lite annorlunda ut där mat har blivit ett allmänintresse, säger Lena Lindgren.

Teman i torn

Fyra torn och en filmduk tar upp ytan i Wallenbergssalen. Tornen är fyllda av föremål som används i matsammanhang. Porslin, glas och silver. Gamla brödrostar, bestick och uppläggningsfat. Från högtidstornet ljuder ”hej tomtegubbar slå i glasen” ur ett pa-system och tankarna går direkt till julens firande.

– Människan är ju väldigt fäst vid sina mattraditioner under högtider. Det är sådant man håller fast vid även om andra saker i sin omgivning förändras. Det är en ritual som kopplar ihop familjen, menar Lena Lindgren.

Uppe ett år

Mat omgärdar oss. Hur ska vi äta rätt? Hur ska vi bäst balansera vår kost? Vad är nyttigt respektive onyttigt? Att göra en utställning i ämnet känns både givet och befriande. Mat, myter och middagsbord öppnade i söndags och kommer att sitta uppe till och med januari 2017.