• Mats ledde organisationen under fusionsprocessen med Östsam. Foto: Tommy Pettersson

Mats Uddin slutar

Regiondirektör i Östergötland eftersöks

LINKÖPING Regiondirektören i Östergötland meddelar, något överraskande, att han avslutar sin karriär med omedelbar verkan.

 

December 2015 blev Mats Uddin ny regiondirektör efter att Barbro Naroskyin slutat som regiondirektör under våren. Det var en tid av stora utmaningar inom vården och Mats kom in mitt i fusionsprocessen när  landstinget och Östsam slogs ihop till Region Östergötland.

Personliga skäl

Mats Uddin slutar alltså som regiondirektör i Region Östergötland och Ditte Pehrsson-Lindell utses därför till tillförordnad regiondirektör till dess att man rekryterat en ny chef.

Det är personliga skäl, som för övrigt inte redovisas vilka dessa är, som ligger bakom Mats Uddins beslut att lämna posten som regiondirektör med omedelbar verkan.

– Vi beklagar Mats Uddins avgång. Han har gjort en stor insats som regiondirektör och initierat ett viktigt utvecklingsarbete. Kursen ligger fast och arbetet fortsätter i väntan på att en ny regiondirektör är på plats, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Ditte Pehrsson-Lindell, vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping, går in som tillförordnad regiondirektör medan rekrytering pågår.