• Borgmästare Helena Balthammar inviger medborgarkontoret Foto: Irina Fallakha
  • Det nya Medborgarkontoret ligger bredvid Berga kyrka Foto: Irina Fallakha 

Medborgarkontoret i Berga invigt

Det tredje Medborgarkontoret i Linköping är nu på plats i Stadsdelen Berga. Tidigare finns det kontor i Skäggetorp och i innerstaden. Den 20 maj invigdes kontoret av borgmästare Helena Balthammar. Den nya verksamheten Berga ska bli en ingång till den kommunala servicen för de som är boende i södra del av staden.

Invigningen firades med en fika för besökare, musik med mingel, ansiktsmålning för alla barn och fotboll med KFUM.

Vid Berga kyrka

Det nya Medborgarkontoret ligger bredvid Berga kyrka och borgmästare Helena Balthammar tycker att det är ett bra steg för Linköpings kommun att komma närmare medborgarna i stadsdelarna med ett medborgarkontor.

–Jag tror att det är positivt för alla medborgaren i Berga och för de som bor i Linköpings södra del. Nu kan få direktkontakter med kommunen om man vill ha barnomsorg eller information om hur man söker en bostad.

Dessutom presenterar vi satsningen där vi utvecklar stadsdelssamordning i områden som Berga och Skäggetorp. Där har vi två av Medborgarkontoren.

Men nu planerar vi att göra en liknande stadsdelssamordning i Ryd också. Kommunen är stor och har många olika verksamheter så det finns ett behov av samhällsservice och en utvecklad dialog med medborgarna i flera stadsdelar.

Kommunens verksamheter hoppas att medborgarkontoret ska kunna knyta till sig ännu fler aktörer och att utbudet ska anpassas efter de behov och frågor som uppstår.

Personalen

Nader Ghaemi, Ronny Freiman och Sofia Gårdestig är de nya samhällsvägledare som ska finnas på Medborgarkontoret i Berga. Personalen kommer att svara på aktuella allmänna frågor, ger information, upplysning och vägledning.

– Medborgarkontoret är inte bara riktad till boende i Berga utan till fler stadsdelar i södra Linköping. Vi ska förenkla kontakten med mellan boende i området och kommunala tjänstemän vi ska också jobba med samordningen av kommunala nätverk inom barnomsorg och skolor, bland annat. Kontoret kommer att ha ett basutbud av samhällsinformation, olika aktiviteter och utställningar, berättade Nader Ghaemi,

– Medborgarkontor behövs verkligen här eftersom antalet invånare växer snabbt i Linköping kommun. De tre Medborgarkontoren som finns räcker inte till idag.