• Karin Granbom Ellison och Jakob Björneke vill ha skärpta krav på ekologisk mat i skolan. Foto: Tommy Pettersson

Mer ekologisk mat i skolan

Linköpings grund-och gymnasieskolor kostavtal kan nu förlängas eller göras om så passar man på att ställa högre på andelen ekologisk mat i kravspecifikationen. Den ekologiska andelen ska höjas med 50 procent vilket innebär att inköp av minst 30 procent ekologiskt ska finnas i den totala livsmedelskostnaden.

Vegankost kommer att hanteras på samma sätt som övrig specialkost nu när Bildnings- och Barn och ungdomsnämnderna behandlar kravspecifikationen vid sina respektive sammanträden.

24 000 måltider

Jakob Björneke (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Karin Granbom Ellison (L) ordförande i bildningsnämnden informerade om två nämndövergripande ärenden vid en presskonferens på onsdagen: bland annat skärpta krav på ekologisk mat i skolan.

Närproducerat

Den nya kravspecifikationen för måltidsservice inom kommunens utbildningsverksamhet innehåller högre krav på ekologisk och närproducerad mat.

– Barn och unga i förskolan och skolan ska erbjudas både välsmakande och näringsriktig mat. Nu höjer vi ambitionerna för skolmaten, inte minst genom en rejäl skärpning av andelen ekologisk mat. Att vi har skolmat av hög kvalitet är en förutsättning för att eleverna ska må bra och kunna koncentrera sig och prestera i skolan, säger Jakob Björneke, kommunalråd (S) och ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Palmoljan i fokus

Utöver att andelen ekologiska livsmedel framöver ska utgöra minst 30 procent av den totala livsmedelskostnaden ska också andelen närodlade livsmedel öka.

Särskilt fokus läggs också vid förekomsten av olika typer av palmolja, som ska redovisas och följas upp. Likaså ska uppföljning halvårsvis ske av vilka e-ämnen som finns i maten. Det tidigare förbudet mot att servera vegankost i skolan tas bort i den nya kravspecifikationen.

– I Linköping serveras 24 000 skolmåltider varje dag. Både för att eleverna ska uppleva skolmåltiden som en positiv stund och ge dem ork för hela dagen och för att kommunen ska ligga i framkant när det gäller miljöpåverkan och medvetenhet i valen av livsmedel är det positivt att vi nu kan gå fram med mer ambitiösa krav på skolmaten, säger Karin Granbom Ellison (L), kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden.