• Catharina Rosencrantz håller upp dörren för ökad läsförståelse. Foto: Tommy Pettersson

Mer pengar till läsning

I den framlagda budgeten ville oppositionen i Linköping satsa 41 miljoner kronor på en ökad läskunnighet i skolan. Språket är nyckeln hävdar Catharina Rosencrantz moderat och vice ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Oppositionen i Linköping består av Centern, Kristdemokraterna och Moderatrena. De välkomnar visserligen regeringens satsning på en ökad läskunnighet inom skolan men det är för lite och utslaget per skola räcker det de 5 satsade miljarderna inte till mycket och det blir inte mer än 330 kronor per skola menar det i ett pressutskick.

Permanent satsning

– Vi vill att man gör en mer permanent satsning på läskunnighet och ökad läsförståelse i skolan samt att detta ska genomsyra hela skoltiden från förskolan och uppåt. Den budget som vi lade fram men som röstades ner, ville vi skjuta till 41 miljoner kronor till just detta, det om något visar tydligt på hur viktigt vi anser att detta är, säger Catharina Rosencrantz moderat och vice ordförande i barn och ungdomsnämnden. Att frågan ligger henne varmt om hjärtat är det igen tvekan om.

Språket är nyckel

– Språket är nyckeln till så mycket och inte minst till alla de som nu kommit till Sverige och för att de ska integreras i samhället. Kan man inte förstå det som sägs eller skrivs blir det senare svårt att ta del av skolundervisningen.

– Jag tycker inte att detta enbart är en angelägenhet för Linköping utan det borde vara högt prioriterat i hela landet. Särskilt med tanke på hur illa vi ligger till i, bland annat, PISAs senaste undersökning, avslutar Catharina Rosencrantz.