• Kommunalråden Rebecka Gabrielsson, Lena Micko och Nils Hillerbrand presenterade budgeten för 2015. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Det satsas stort på äldreomsorg och skola. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Mer personal i förskola och äldreomsorg

Ökad personaltäthet i förskolan och äldreomsorgen. Fortsättning på hundrajobben och ett medborgarkontor i Berga. Det är några av de stora satsningarna i den nya majoritetens budget för 2015.

– Linköping har en stark ekonomi, men vi tycker att det har varit snedfördelat. Linköping har goda förutsättningar med sina starka bolag och den tillväxt som finns, säger kommunalråd Lena Micko och tillägger att den nya majoriteten har slagit rekord i budgetuppdrag, över 50 stycken, som ska redovisas mellan januari och april nästa år.

– Vi markerar en ny viljeinriktning på politiken.

Exempel på budgetuppdrag är rätt till heltid och karriärtjänster för undersköterskor.

Besparingar inom äldreomsorgen stoppas

Det blir stora satsningar på skola och äldreomsorg i budgeten. Tio miljoner kronor går till att öka personaltätheten inom äldreomsorgen, dessutom stoppas en tidigare planerad besparing på fjorton miljoner. För att få mer personal på förskolor satsas 17 miljoner kronor.

Fritidsverksamhet

Det händer en hel del i de utsatta stadsdelarna i Linköping.

– Vi ser hur Linköping glider isär, inte minst när vi pratar om sociala aspekter, säger kommunalråd Nils Hillerbrand.

Bland annat ska ett medborgarkontor i Berga öppnas, vilket blir kommunens tredje medborgarkontor.

6,5 miljoner kronor går till fritidsverksamhet för ungdomar som är 16 år och uppåt.

Det kan exempelvis vara fritidsgårdar, men det är ännu oklart vad satsningen innebär.

Pengar till event- och besöksnäring

För att få fler i arbete ska majoriteten fortsätta med hundrajobben för ungdomar, vilket blir en satsning på åtta miljoner.

– Vi har sett att hundrajobben har gett resultat. Och vi ska nu se till att det blir ännu bättre genom att utvärdera och utveckla konceptet, berättar kommunalråd Rebecka Gabrielsson.

Det utlovas även pengar för att ge fler sommarjobb. En förstärkning på event- och besöksnäringen ska leda till fler arbetsmöjligheter inom hotell- och restaurangbranschen. För att Linköping ska nå målet att bli koldioxidneutralt 2025 satsas det på förnyelsebar energi. I budgeten finns även pengar till en klimatstrateg som ska arbeta med målet.