Mer skojigt i Valla

I höst kommer det att bli ännu skojigare uppe i Valla fritidsområde än vad det är idag.

Kommunen har de senaste åren satsat på att anlägga nya lekplatser samt att renovera gamla lekplatser.

Totalt innebär det att man nu har 100 fräscha lekplatser i stan. I mars börjar byggnationen av Linköpings största lekpark Lill-Valla i Vallaskogen. Invigning av den nya lekparken i Lill-Valla kommer att ske under oktober 2017.

Lill-Valla lekpark utgår ifrån det vinnande bidraget "Samspel" i en arkitekttävling som vanns av Daniel Fried, Josefin Norén Almén, Mikael Ohlsson och Örjan Lindbeck. I lekparken byggs också en ny modern smådjursanläggning för kaniner och höns av svenska lantraser.

Ur tävlingsjuryns motivering

"Förslaget tar tillvara på platsens kvaliteter och visar på en myllrande och inspirerande lekfullhet och idérikedom."

"Förslaget har en god överordnad disposition med dungarna, dammarna och fältet. Tilltalande är att centrum i området lämnas öppet och flexibelt för olika ändamål och verksamheter."