• Linköping är den kommun i landet som mest installerad solel i hela Sverige.
  • Kommunalrådet Rebecka Hovenberg försäkrar om ett fortsatt arbete för att öka solenergin i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Mest solel skapas i Linköping

Enligt färsk statistik från Energimyndigheten behåller Linköping sin förstaplats på den svenska soltoppen, genom att producera mest solel per år i hela landet. "Det är ett viktigt bidrag till vårt mål", säger kommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP).

I Sverige finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar som totalt har en effekt på över 140 000 kilowatt. 5 364 kilowatt av dessa finns inom Linköpings gränser vilket placerar kommunen på förstaplats i landet vad gäller soleffekt. Länet har i sin tur en sammanlagd effekt på 15 082 kilowatt.

Flera satsningar

Anledningen till framgången är en kombination av såväl kommunens som Tekniska verkens satsningar på att öka Linköpingsbornas möjligheter att producera solel på egen hand. Bygglov för solpaneler på villatak är nämligen gratis, dessutom finns det effektiva rutiner för att ansluta de nya anläggningarna till det redan befintliga elnätet och utöver detta kan intresserade ta hjälp av en solkarta på kommunens hemsida för att bedöma fastighetens solelspotential.

Kommer fortsätta

– Solel är ett viktigt bidrag till vårt mål att Linköpings kommun ska vara koldioxidneutralt år 2025. Det finns fortfarande gott om plats för mer solenergi i Linköping och även om vi idag är bäst i landet kommer vi att fortsätta arbeta aktivt för att behålla vår position som Sveriges solenergihuvudstad, säger Rebecka Hovenberg, kommunalråd och ordförande i Tekniska verkens styrelse.