• Under besöket i Östergötland hann Tobias Billström med både Linköpings universitet i Linköping och Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping. Foto:Kajsa Nilsson.
  • Utrikespolitiska föreningen på universitetet har 600 medlemmar. Foto: Kajsa Nilsson
  • Zebulon Carlander är programansvarig i föreningen. Foto: Kajsa Nilsson

Migrationspolitik på universitetet

Under förra veckan var migrationsminister Tobias Billström på besök i Linköping. Det var Utrikespolitiska föreningen på universitetet som stod värd för föreläsningen.

Zebulon Carlander är Utrikespolitiska föreningens programansvarige och han vittnar om stort intresse för politik bland studenterna.

– Vi har över 600 medlemmar i föreningen och när Carl Bildt var här och föreläste i januari var det fullsatt i föreläsningssalen. Studenter har större samhällsengagemang än vad man kanske tror. Senare i maj kommer Gudrun Schyman hit.

Förutom att arrangera föreläsningar håller den snart 15-årsjubilerande föreningen i andra aktiviteter, bland annat debattkvällar där studenter får lära sig att debattera.

Frågestund

Migrationsministerns föreläsning om migration tog ungefär 20 minuter och efter det väntade en frågestund där studenterna fick möjlighet att ställa frågor. En student frågade om ansvar kring att hjälpa flyktingar som blir tillbakaskickade till förföljelser och tortyr. Att detta sker avfärdade ministern.

– Sverige har rättssäkert system och vi har hög beviljandegrad. Det finns vad jag vet bara två fall där personer skickats tillbaka och blivit förföljda och torterade.

Synnerligen ömmande

En annan fråga berörde formuleringen ”synnerligen ömmande” i utlänningslagen. Frågeställaren tycker att formuleringen är problematisk eftersom många inte faller under rubriceringen synnerligen ömmande fall och därför skickas tillbaka utan asyl.

– Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet kommit fram med en ny formulering som kommer att antas. Vi kommer att ändra formuleringen från ”synnerligen” till ”särskilda” i stället. Det kommer säkert leda till att vi inte får den typen av fall som vi sett tidigare. Däremot ska fall alltid granskas individuellt, svarade Tobias Billström.