• Näringsminister Annie Lööf vill stärka konkurrenskraften. Foto: Tommy Pettersson

Miljardregn över Mellansverige

Hela 1,2 miljarder satsas nu på att skapa fler jobb i Östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Näringsminister Annie Lööf  presenterade nyligen inriktningen för EU:s regionalfondsprogram i Sverige under perioden 2014-2020.

Konkurrensbefrämjande

Regionalfonderna är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka EU-ländernas konkurrenskraft och de åtta regionala EU programmen omfattar 85 procent av medlen och har arbetats fram av de aktörer som har regionalt tillväxtansvar i länen, i samarbete med näringsliv, myndigheter och akademi. Pengarna ska bland annat användas för att skapa mer konkurrenskraftiga villkor för små- och medelstora företag.

– Vi fokuserar nu investeringarna i Östergötlands Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands och Örebros län på våra stora framtidsutmaningar. Vi behöver fler växande företag som kan anställa, och det krävs mer resultat för miljön, säger näringsminister Annie Lööf.

Totalt 16 miljarder

De nio regionalfondsprogrammen omfattar sammanlagt 16 miljarder kronor i Sverige. Programmen fokuserar på insatser för jobb och tillväxt genom att prioritera investeringar i innovation, entreprenörskap och grön ekonomi under de kommande sju åren.

– Medlen ur regionalfondsprogrammen ska användas för strukturella åtgärder. För Östergötlands och de andra länen betyder det 1,2 miljarder till insatser som bland annat ska stärka konkurrenskraften hos företag så fler kan få jobb, säger Annie Lööf.