• Ericssons nya satsning innebär förhoppningsvis många nya jobb i Linköping. Foto: Ericsson

Miljardsatsning leder till civilingenjörsjobb

Under måndagen offentliggjorde Ericsson sina planer på att investera i tre nya ICT-center, varav ett i Linköping. ICT är en förkortning av Information and Communications Technology och blir en plattform för utveckling och testning.

– Att Ericsson väljer att förlägga ett av sina tre globala ICT-centrum till Linköping är mycket betydelsefullt för staden. Det stärker även Ericssons ställning i Linköping. Jag ser det även som ett kvitto på Linköpings attraktionskraft och det kunnande som finns i miljön vid universitetet och Mjärdevi Science Park. Ericsson är redan idag ett stort företag i Linköping och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) i ett pressmeddelande.

14 fotbollsplaner

De tre ICT-centren kommer tillsammans att utgöra en yta om 120 000 kvadratmeter, vilket kan jämföras med 14 fotbollsplaner. Ett center kommer som tidigare nämnts att placeras i Linköping, förutom det kommer ett att byggas i Sigtuna i Stockholm och ett i Montreal i Kanada.

Nya jobb

I Linköping kommer ICT-centret rymmas på 40 000 kvadratmeter och kommer att förläggas i helt nybyggda lokaler samt där den gamla mobiltelefontillverkningen höll till ute på Mjärdeviområdet. Totalt tror Ericsson att satsningen ska medföra 60-100 nya jobb i Linköping.