• Daniel Andersson och omsorgsnämnden fortsätter satsa förebyggande mot hemlösheten. Foto: Max Elofsson

Miljoner satsas mot hemlösheten

Arbete mot hemlöshet under 2015 har varit framgångsrikt och projektet, ”Team bo kvar”, förlängs nu. Under förra året arbetade man med 46 personer som riskerade vräkning. Facit nu 2016 är att av dessa personer har inte en enda blivit vräkt.

Därför förlängs nu den viktiga verksamheten i två år till en kostnad på 1,2 miljoner kronor om året. Verksamheten startade i maj 2014 som ett resultat av en avsiktsförklaring mellan Linköpings kommun och socialdepartementet om insatser för att motverka hemlöshet.

Även boendestödet som funnits en tid har varit angeläget och därför satsar kommunen nästan fem miljoner kronor på förstärkt boendestöd för att öka antalet platser och korta kötiden.

Bo kvar hemma

Team bo kvar arbetar framför allt med personer som riskerar att mista sin bostad på grund av obetalda hyror eller störningar. Uppdraget innebär att intensivt stötta den enskilde under en kortare period. Samtidigt ska man försöka upptäcka orsaker till att personen har svårt att behålla sitt boende och vid behov motivera personen att ta emot stöd från andra insatser.

– Ingen medborgare ska behöva vara hemlös i Linköping. Det enklaste sättet att förhindra hemlöshet är att gripa in tidigt, redan innan en vräkning görs och det svåra arbetet med att hitta en ny bostad behöver inledas. Det uppdraget har vårt Team bo kvar klarat med bravur, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Femtio personer i kö

Allt fler behöver hjälp av boendestöd för att få vardagen att fungera i höstas stod 50 personer i kö till boendestödjande verksamheter. Trots dagens befintliga 500 platser och ett hårt effektiviseringsarbete har köerna växt därför ska nu platsantalet öka till 600. Linköpings kommun har tvingats betala sanktionsavgift vid flera tillfällen under 2015 och individer har drabbats negativt av att inte få stödet i tid.

– Kön är oacceptabelt lång. Därför satsar vi sammanlagt 4,9 miljoner kronor på förstärkt boendestöd. Därmed kan ytterligare 75 personer få hjälp varje år, säger Daniel Andersson och fortsätter.

– För många människor är boendestöd förutsättningen för att klara av ett eget boende med en bra livskvalitet. För personer med missbruksproblem så minskar stödet behovet av mer omfattande behandlingsinsatser och dyra placeringar på behandlingshem. Orsaken till att stödet behövs kan vara psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblematik eller psykosocial problematik. Stödinsatserna kan variera från några timmar i månaden till 20–25 timmar per månad. En del behöver hjälp under resten av livet, andra klarar ett nedtrappat stöd när de får redskap för att klara ett självständigt liv.