• Nils Hillerbrand ritar och berättar. Foto: Tommy Pettersson

Miljoner satsas på klimatkompensation

Linköpings kommun jobbar på med sin ambitiösa klimatstrategi som syftar till att bli ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. På kommunstyrelsen sammanträde igår tog man beslut om klimatkompenserande verksamhet genom att bilda ett nytt bolag som ska investera i förnybar energi samt beslut om att satsa på att bli delägare i Clever som sysslar med laddstolpar för elbilar.

När man nu i runda slängar lägger in ett par hundra miljoner kronor i dessa två bolag kan man säga att man gått från ord till handling med sitt kommunala klimatarbete.

Nu kan man ladda om

Bolaget som ska medverka till en vindkraftpark på, initialt, fem vindkraftverk norröver är omstridd men att gå in som delägare i ett befintligt bolag för laddstationer för elbilar är väl inte lika kontroversiellt. Förhoppningsvis går det att ladda elbilen i Linköping inom en snar framtid.

För att fler Linköpingsbor ska ha möjlighet att välja elbil ska Tekniska verken bli en aktör på marknaden för laddinfrastruktur för elfordon.

Tekniska verken frågade kommunstyrelsen för en tid sedan om de kunde köpa in sig med 24 procent i Clever Sverige för ett aktievärde om fyra miljoner kronor samt möjlighet att skjuta till 40 miljoner kronor för bolagets fortsatta finansiering.

– Det är glädjande att kommunen genom Tekniska verken tar ännu ett stort steg framåt för att främja hållbara transporter. Med denna satsning bidrar vi ytterligare till att främja andelen fossilfria transporter, tillsammans med kommunens framgångsrika satsning på biogas, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd.

Trög start för laddare

Utbyggnaden av publika laddstolpar för elbilar i Linköping ska nu påskyndas efter att ha stått still en längre tid. Därför tillstyrkte kommunstyrelsen att Tekniska verken går in som delägare i företaget Clever Sverige.

Clever Sverige är inriktat på att tillhandahålla laddlösningar och sälja el till elbilsanvändare på den svenska elmarknaden. Konceptet är redan etablerat på den danska marknaden och erbjuder både laddning i hemmet och på jobbet, samt snabbladdning i städer och längs vägar.

Verksamheten i Clever Sverige ska bedrivas på affärsmässiga grunder och målet är att ta 35 procent av den svenska marknaden för elbilsladdning. Förutom Öresundskraft är också Jämtkraft delägare i Clever Sverige. Tekniska verken blir därmed den tredje delägaren.