• Tuva Novotny har varit en av skådespelarna i tidigare filmatiseringar av Maria Langs verk. Foto: Berit Roald

Miljonregn över regional filmproduktion

Tio projekt får dela på 2,5 miljoner

"Maria Lang ll" och "Barn av sin tid" är två av tio projekt som får dela på 2,5 miljoner kronor i stöd från Norrköpings filmfond 2017. Nationella och lokala film- och tv-producenter kan söka utvecklings- och produktionsstöd från Norrköpings filmfond för att spela in professionell tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv. Under 2016 har fonden stöttat 18 projekt med totalt 2,95 miljoner kronor. Projekten har en samlad produktionsbudget om 89,4 miljoner kronor.

Regissör från Linköping

Norrköpings filmfond verkar för en växande och stark lokal filmbransch och kan ge stöd åt lokala, regionala och nationella film- och tv-produktioner som helt eller till stor del förlägger sin produktion i Norrköping. Syftet bakom fonden är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat med stor lyskraft.

Filmen "Barn av sin tid", en långfilm av Envis Film, får ett produktionsstöd 1 000 000 kronor. Barn av sin tid är ett projekt som kommer ur satsningen STHLM Debut. Regissören Erik Green Petersson är från Linköping och har tidigare gjort en rad kortfilmer. Filmen är Eriks långfilmsdebut. Barn av sin tid är tänkt att i sin helhet spelas in i Norrköping.

Del två

Produktionsstöd får även Maria Lang ll, som är en fortsättning av långfilmer för tv efter Maria Langs klassiska deckarromaner, får ett produktionsstöd på 1 100 000 kronor. Filmerna är gjord av Pampas Produktion AB. I de förra filmatiseringarna gjordes huvudrollerna av Ola Rapace, Tuva Novotny och Linus Wahlgren. Flera av filmerna planeras att till delar spelas in på olika platser, inklusive studio, i Norrköping.

Lost in the Sky, produktionsstöd 150 500 kronor, är en kortfilm av Kojan Filmbyrå AB. Det är en visuell musikkortfilm som utspelar sig i rymden i en främmande galax.

Norrköpings kommun har tagit beslut om att dela ut stöd till tio nya film- och tv-projekt som helt eller delvis spelas in i Norrköping. Det är tre produktionsstöd och sju utvecklingsstöd som delas ut denna omgång. Nästa datum att söka produktionsstöd från Norrköpings filmfond är den andre februari 2017.