• Jerry Broman vill ha svar angående Birgittaskolan. Foto: Jerry Prütz

Miljonvite för Birgittaskolan

Birgittaskolan granskades av Skolinspektionen under förra året och det framkom ett flertal allvarliga brister. Nu kräver moderaten Jerry Broman att Koalitionen tar sitt ansvar.

Moderaten Jerry Broman är vice ordförande i bildningsnämnden och det är som sådan han både är oroad och upprörd över de brister som nu framkommit på Birgittaskolan.

– Det sammantagna vitesbeloppet är 3, 6 miljoner kronor, det vill säga 1, 2 miljoner per punkt i den utrednings som kom några dagar innan jul och där man visar på ett flertal allvariga brister gällande trygghet, förutsättningar för att skapa gott studieresultat och hur man agerat där elever behövt extra stöd. Pengarna är egentligen inte det viktiga utan här handlar det om att skapa främst trygghet och studiero för skolans elever.

24 sidor rapport

I rapporten, som är på 24 sidor, står att läsa om hur elever blivit kränkta, hur polis kallats till skolan och hur Birgittaskolan inte lever upp till den värdegrund man satt upp. Mellan raderna och även det Jerry Broman vittnar om så är det främst kvinnliga elever som farit illa och blivit utsatta för både det ena och det andra. Dock väljer han att inte gå in på några direkta händelser bara för att inte man ska kunna identifiera de utsatta unga kvinnorna.

Ställer fråga

– Nu vill jag fråga ansvarigt kommunalråd för gymnasieskolan, det är lite oklart vem det är men troligen är det socialdemokraten Jacob Björneke, vilka åtgärder denne vill ta för att komma tillrätta med de påtalade bristerna som Skolinspektionen påtalat. Samtliga av dessa ska vara åtgärdade senast 20 mars annars blir man tvungen att betala det föreskrivna vitet. Hälften av tiden har nu gått och jag börjar bli allvarligt oroad och det är därför jag nu ställer dessa frågor och hur man tänkt agera, avslutar Jerry Broman.