Miljöpartiet vill stärka nätverk

På Miljöpartiet Östergötlands årsmöte togs beslut som innebär en hel del förändringar den kommande tiden. Genom en organisatorisk översyn hoppas man bland annat öka delaktigheten inom partiet.
Miljöpartiet Östergötland höll under lördagen årsmöte i Norrköping. Ett inriktningsbeslut om en ny regionorganisation togs, vilket innebär stora förändringar. Bengt Nordström, omvald som ordförande och manligt språkrör, ser fram emot att fortsätta uppdraget.

Öka delaktigheten

– På grund av att vi har växt så mycket de senaste åren behöver vi nu göra en organisatorisk översyn. 

Vi har många goda idéer och mycket kraft inom den egna organisationen. Samtidigt befinner vi oss över ett stort geografiskt område, så utmaningen är att få alla med. 

Vi behöver mer delaktighet och bättre kopplingar helt enkelt, berättar Bengt Nordström över telefon.

Ordförandeforum

Enligt Nordström innebär detta konkret att bli bättre på att bygga politiska nätverk och stärka ledarskapet. 

En satsning blir därför ett så kallat ordförandeforum, där ordförandena från de 13 lokalavdelningarna kan utbyta idéer och erfarenheter. 

Utbildning kommer att stå i fokus, och man vill även fånga upp frågor som berör vatten, kultur och landsbygd.

Gör skillnad

Under årsmötet omvaldes också Regionrådet Margareta Fransson som viceordförande och kvinnligt språkrör. Riksdagsledamoten Lise Nordin, Miljöpartiets energipolitiska talesperson, föreläste om regeringens energipolitik.

– Lise Nordin föreläste om vad som hänt under tiden som vi suttit i regeringen och genomslaget för 100 % ren energi. 

Det är härligt att se hur Miljöpartiet verkligen gör skillnad. Vi har gjort att miljöfrågan kommit upp på agendan också hos de andra sittande partierna, avslutar Bengt Nordström, ordförande för Miljöpartiet Östergötland.

Rebecca Björkholm