Milt väder kräver mindre el

Enligt en prognos från elbolaget Bixia, som har sin bas i Linköping, gör den rådande varma temperaturen att elanvändningen i Norden hålls nere. Aldrig tidigare under 2010-talet har vi förbrukat lika lite el under september månad som vi gör i år.

– Inom den nordiska elmarknaden tar vi större hänsyn till temperaturen där befolkningen är som störst. I detta område har vi hittills i år haft en temperatur som varit 1,5 grad högre än normalt. Detta resulterar också i en lägre elanvändning i jämfört med ett normalår. September har varit särskilt mild. I snitt har temperaturen hittills legat på 3,7 grader över det normala, vilket har sänkt elanvändningen ytterligare, säger Martina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Av den totala mängd el som används i Norden kommer 67 procent från förnybara källor. Den allra största delen kommer från vattenkraften, medan vindkraften står för cirka nio procent och solelen för knappt en halv procent. De två sistnämnda källorna står för den största ökningen.