Mindre ansvar för Östsam

Landstinget i Östergötland är på väg mot Region 2015. De ansökte sommaren 2012 hos regeringen om att få ta över ansvaret för de statliga regionala utvecklingsfrågorna i länet från Regionförbundet Östsam.

ÖSTERGÖTLAND

I början av november 2013 skickade regeringskansliet ut en remiss till berörda kommuner och myndigheter där förslaget är att bevilja ansökningarna för Östergötland, men också för Kronoberg och Jämtlands län.

Nu pågår ett intensivt arbete för att tillsammans med länets kommuner skapa bästa tänkbara förutsättningar för fortsätta den positiva utvecklingen i länet.