• Mikael Didrikson, Didriksons Brasvärme. Foto: Joel Ekberg

Mindre miljöutsläpp med ny kamin

Energimyndigheten visar i en ny rapport att moderna braskaminer ger kraftigt minskade miljöutsläpp. Man har i ett test jämfört ett antal moderna kaminer med äldre kaminer från 80- och 90-talet.

Det som framkommer i testen är att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent.

– Det här är det största testet av braskaminer som vi någonsin gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen, ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

Stora miljövinster

Energimyndighetens testresultat visar att det finns stora miljö- och effektivitetsvinster med att byta ut gamla kaminer mot nya med modern, effektiv förbränningsteknik.

– En kamins livslängd kan lätt överstiga 30 år men utvecklingen av förbränningsteknik går betydligt snabbare. För att säkerställa att man har en kamin med modern, miljövänlig förbränning bör kaminen inte vara äldre än 10-15 år. Energimyndighetens rapport visar att äldre kaminer än så borde bytas ut, säger Hans Wikström, vice ordförande för Svensk Brasvärmeförening.

Vad säger branschen

På Didriksons Brasvärme i Linköping planerar man en utbyteskampanj i vår med anledning av rapporten enligt Mikael Didrikson. Han menar att en sådan här rapport får stor genomslagskraft och att det redan pratats mycket om den bland deras kunder.

– Vi har redan nu ett stort antal kunder som söker upp oss och vill byta ut sin gamla ineffektiva kamin, menar Mikael Didrikson, men den här rapporten kommer säkert att påverka fler.

– Vi anser också att det är viktigt att man av säkerhetsskäl även byter ut sin gamla stålskorsten när man byter kamin, avslutar Mikael Didrikson.

Alla kaminer som kommer från år 2018 kommer att behöva energimärkas, samma typ av märkning som redan nu finns på till exempel de flesta vitvaror. Ett ekodesignkrav kommer också att införas från år 2022, det kommer att innebära högre krav på verkningsgraden och låga miljöutsläpp från kaminer. Dessa krav är gemensamma för alla EU-länder.