• Skog fick en visning av "projektet" House for Mother. Foto: Tommy Pettersson
  • Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog på besök i Vallastaden. Foto: Tommy Pettersson

Ministern turnerade i Vallastaden

Miljö- och stadsutvecklingsministern Karolina Skog besökte Linköping i förra veckan och förutom att hon invigde läkemedelsreningsverket så var hon uppe i Vallastaden och kikade på den nya stadsdelen och Bomässan.

Under besöket fick Karolina Skog bland annat en visning av Vallastadens kulvertsystem som väcker stort nationellt och internationellt intresse. All infrastruktur för försörjning av samtliga hus, dricksvattenledningar, fjärrvärme, avlopp, el och fiber samt även en sopsug – ligger i en cirka två kilometer lång kulvert under jord. Det innebär att all inspektion, allt underhåll och all reparation kan ske utan att gator eller mark behöver brytas upp.

Luft

Ministerns två stora ansvarsområden är som sagt miljö och stadsutveckling och i det ansvaret finns det två aktuella insatser som Karolina Skog hanterar.I oktober kommer regeringen att presentera en stadsutvecklingspolitisk plan, den första som gjorts. Två områden kommer framför allt att lyftas fram i den och i båda fallen finns kopplingar till Vallastaden. Det första området rör luftkvaliteten.

– Vi vill skärpa upp det nationella arbetet med luftkvaliteten, mycket är kopplat till transporter där bilarna är de värsta bovarna. Vallastaden är ett bra exempel på stadsplanering där bilarna får stå tillbaka för gång- och cykeltrafikanter, liksom för kollektivtrafiken.

Det andra området klimatanpassning

– Även här finns bra exempel från Vallastaden med dagvattenlösningar och hur grönskan aktivt används i planeringen som ett sätt att möta klimatförändringarna.

– Jag har följt många andra stadsprojekt och sett liknande tankar på planeringsstadiet. Men det unika här är att planerna blivit verklighet, påpekar Karolina Skog.Hon hoppas att kulvertar ska bli en ny standard för branschen och framhåller också poängen med vackrare, lugnare gator och mer grönytor när marken aldrig kommer att behöva brytas upp.